Spoštovani uporabniki,

OBVESTILO/AVVISO: Mestni promet Koper – spremenjeno obratovanje

Spoštovani uporabniki,

obveščamo vas, da bodo od ponedeljka, 16. marca 2020, dalje avtobusi linijskega mestnega prometa v Kopru vozili po spremenjenem, počitniškem voznem redu. V želji, da bi omejili oziroma zajezili splošno širjenje okužbe, smo sprejeli tudi naslednje varnostne ukrepe:

  • do nadaljnjega sta vstop in izstop potnikov mogoča samo pri zadnjih vratih,
  • ob vstopu si nujno razkužite roke z razkužilom,
  • prodaja vozovnic ne poteka več na vozilih, temveč le na prodajnih mestih, zato potnike prosimo, da vozovnice, če je to mogoče, kupijo v predprodaji.

Uporabnike prosimo, da spoštujejo voznikov prostor in ohranijo 1,5 metra razdalje, enako velja za razdaljo med sopotniki. Ker je preventiva še vedno najbolj učinkovit ukrep za preprečitev morebitne okužbe, svetujemo tudi, da do nadaljnjega omejite vožnjo z javnim potniškim prometom.

Hvala za razumevanje.

Arriva Slovenija


AVVISO

Cari utenti,

desideriamo informarvi che da lunedì 16 marzo 2020 gli autobus urbani di linea transiteranno in base all’orario delle vacanze. Inoltre, al fine di arginare ovvero impedire la diffusione del contagio, abbiamo adottato le seguenti precauzioni:

  • fino a nuove disposizioni gli ingressi e le uscite dei passeggeri vanno effettuati solo dalla porta posteriore,
  • al momento dell’entrata disinfettate sempre le mani con il disinfettante,
  • la vendita dei biglietti non viene più effettuata sui veicoli ma solo nei punti vendita, pertanto i passeggeri sono pregati ad acquistare i biglietti in anticipo, quando è possibile.

Agli utenti viene chiesto di rispettare lo spazio del conducente e di mantenere una distanza di 1,5 metri, lo stesso vale per la distanza tra i passeggeri. Poiché la prevenzione è ancora la misura più efficace per prevenire potenziali contagi, consigliamo anche di limitare gli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico.

Grazie per la comprensione.

Arriva Slovenija