Obveščamo vas, da je nakup letne vozovnice možen na avtobusni postaji v Kranju od 21. 12 .2018 naprej.

Letna vozovnica 2019 za mestni promet Kranj

Obveščamo vas, da je nakup letne vozovnice možen na avtobusni postaji v Kranju od 21. 12 .2018 naprej.

Cena letne vozovnice je 95 EUR. Z nakupom prihranite za več kot dve mesečni vozovnici. Ob prvem nakupu boste plačali uporabnino za čip kartico po ceni 2,50 EUR. ki se ob vračilu nepoškodovanega čipa vrne.
Vozovnica je izdana na ime in ni prenosljiva na drugega uporabnika.

Veljavnost letne vozovnice je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Vozovnica velja na vseh progah mestnega linijskega prometa za neomejeno število prevozov v časovnem obdobju, za katerega je kupljena.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Alpetour