S 1. novembrom 2023 je začelo obratovati parkirišče P+R Zlato polje. Pogoj za pridobitev abonmaja je letna vozovnica mestnega potniškega prometa ali sistema KRsKOLESOM. Vloge za uporabo parkirišča sprejema Komunala Kranj na e-naslovu abonma@komunala-kranj.si.

POSODOBITEV: Kako pridobiti parkirni abonma na parkirišču P+R Zlato polje v Kranju

S 1. novembrom 2023 je začelo obratovati parkirišče P+R Zlato polje. Pogoj za pridobitev abonmaja je letna vozovnica mestnega potniškega prometa ali sistema KRsKOLESOM. Vloge za uporabo parkirišča sprejema Komunala Kranj na e-naslovu abonma@komunala-kranj.si.

Mestna občina Kranj (MOK) s parkiriščem P + R Zlato polje spodbuja trajnostno mobilnost in zmanjšuje količino osebnih vozil v središču mesta. S tem projektom sledi ciljem iz Trajnostne urbane strategije MOK 2030 in izhodiščem Celostne prometne strategije MOK. Nova pridobitev ponuja 56 parkirnih mest, od tega tri za gibalno ovirane, šest za električna vozila (opremljenih s tremi električnimi polnilnicami) ter pet za motorje. Prav tako nudi postajališče KRsKOLESOM z 20 kolesi, za varno vožnjo je MOK uredila dvosmerno kolesarsko povezavo s prehodom čez semaforizirano križišče, tu sta še dve avtobusni postajališči (smer Naklo in Kranj), prostor za popravilo koles, pitnik, prostor za počitek s klopmi in toaletni prostor. 

Kdo je upravičen do abonmajev na parkirišču P+R?

Parkiranje na P+R Zlato polje je dostopno le dvema skupinama uporabnikov, in sicer tistim, ki uporabljajo letne vozovnice mestnega potniškega prometa (zanjo je treba trenutno odšteti 100 evrov; pri tem MOK opozarja, da linijske, šolske, dijaške, študentske, upokojenske vozovnice in podobno ne veljajo) in uporabnikom letnih paketov sistema KRsKOLESOM, natančneje imetnikom veljavnega paketa Letni paket Gorenjska Bike – navadno in e-kolo; plačan za račun Mestne občine Kranj (trenutna cena znaša 25 evrov; vsi drugi časovno krajši, promocijski, brezplačni paketi ter paketi, veljavni le na območjih drugih občin, se ne upoštevajo).

 Izpolnjen obrazec mora potrditi Arriva ali KRsKOLESOM 

Za oddajo popolne vloge uporabnik potrebuje potrjen obrazec (za uporabnike letne vozovnice mestnega potniškega prometa Arriva; za uporabnike letnega paketa KRsKOLESOM – oba obrazca pošiljamo v priponki), s katerim bo lahko zaprosil za vpis do dveh registrskih oznak vozila v sistem samodejne prepoznave registrskih tablic. Obrazec lahko uporabnik potrdi oziroma pridobi pri:

  • upraviteljih oziroma prodajalcih lokalnega sistema KRsKOLESOM, v njihovih prostorih ali preko e-pošte na naslov ctmgorenjska@mobiln.si:
  • Center trajnostne mobilnosti (CTM) Kranj, Cesta talcev 72, 4000 Kranj; delovni čas: pon.–pet. od 9.00 do 17.00, sob. od 9.00 do 13.00 (nedelja in prazniki zaprto),
  • Turistično informativni center (TIC) Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj; delovni čas: vsak dan od 9.00 do 18.00 (25. 12. in 1. 1. med 12.00 in 17.00 zaprto) ter
  • na prodajnem mestu vozovnic mestnega potniškega prometa Arriva, d. o. o., na glavni avtobusni postaji v Kranju, Bleiweisova cesta 5, 4000 Kranj; delovni čas: pon.–pet. od 6.00 do 19.00 (sobota, nedelja in prazniki zaprto) po predhodni predložitvi letne vozovnice prodajnemu osebju v kontrolo. 

Oddaja vloge na e-naslov Komunale Kranj

Vsak predlagatelj bo po oddaji popolne vloge (obrazca) na e-naslov abonma@komunala-kranj.si ali osebno v času uradnih ur na blagajni Komunale Kranj (Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; delovni čas: pon. in pet. od 9.00 do 12.00 in sreda od 12.00 do 17.00) vpisan v sistem v roku treh delovnih dni od oddaje. O odobreni vlogi bodo uporabniki obveščeni po elektronski pošti, s sporočilom SMS ali po telefonu. 

Parkiranje do zapolnitve parkirnih mest 

Vpis v sistem uporabniku omogoča brezplačno parkiranje, ne pomeni pa rezervacije parkirnega mesta – enako kot pri ostalih abonmajih je parkiranje mogoče le do zapolnitve razpoložljivih parkirnih mest. Da ne bo nepotrebne gneče, je v Kranju že vzpostavljen sistem elektronskih tabel o zasedenosti parkirišč, tudi parkirišča P+R. Tik pred uvozom na to parkirišče je postavljena še dodatna tabla, ki prikazuje zasedenost parkirišča oz. število prostih parkirnih mest.

 Dovoljen čas parkiranja uporabnikov je omejen na 13 ur od vstopa. V primeru zamude je potrebno pred odhodom s parkirišča na blagajni plačati dnevno parkirnino, ki trenutno znaša 18 evrov. Plačilo bo možno izključno s plačilno kartico (Visa, BA, Mastercard, Maestro).

Vir: Mestna občina Kranj

slika: Arhiv Mestne občine Kranj