Arriva je v juliju prejela osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«, s katerim sta družbi Arriva d.o.o. in Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. prejeli pozitivno oceno izvedbenega načrta, ki bo sodelavkam in sodelavcem pri Arrivi omogočal še lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Ukrepi, ki jih Arriva sicer v velikem delu že izvaja, bodo tako dopolnjevali številne druge ugodnosti, ki so zaposlenim že na voljo in oblikujejo spodbudne pogoje dela pri Arrivi.

Arriva postala »Družini prijazno podjetje«

Postopek pridobitve certifikata »Družini prijazno podjetje« vodi Inštitut Ekvilib

Arriva je v juliju prejela osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«, s katerim sta družbi Arriva d.o.o. in Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. prejeli pozitivno oceno izvedbenega načrta, ki bo sodelavkam in sodelavcem pri Arrivi omogočal še lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Ukrepi, ki jih Arriva sicer v velikem delu že izvaja, bodo tako dopolnjevali številne druge ugodnosti, ki so zaposlenim že na voljo in oblikujejo spodbudne pogoje dela pri Arrivi.

Postopek pridobitve certifikata »Družini prijazno podjetje« vodi Inštitut Ekvilib, podpirata pa ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Arriva se je zavezala, da bo v naslednjih treh letih uveljavljala 11 ukrepov s področij internega in eksternega komuniciranja, organizacije dela, razvoja kadrov in organizacije dogodkov za zaposlene.

Med obveznimi ukrepi pri obravnavi družini prijaznega podjetja so: komuniciranje z zaposlenimi, komunikacija z zunanjo javnostjo, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, izobraževanje vodij na področju usklajevanje dela in družine in delovanje ekipe za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Med sedmimi neobveznimi ukrepi, ki jih je podjetje uveljavilo pa so: načrtovanje letnega dopusta, fleksibilni dnevni odmori, pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev zaradi skrbstvenih obveznosti, pravica do odklopa službene komunikacije, druženje med zaposlenimi, psihološko svetovanje in pomoč.

Enajst ukrepov za lažje usklajevanje družinskega in poslovnega življenja
Skupina Arriva je v sodelovanju z revizorskim svetom neodvisnega inštituta Ekvilib, ki certifikat tudi potrjuje, oblikovala in uskladila enajst ukrepov, ki sestavljajo izvedbeni načrt za pridobitev osnovnega certifikata.

Pri Arrivi pri tem še izpostavljajo: »Posebno pozornost pri oblikovanju ukrepov smo namenjali temu, da so pogoji za optimalnejše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja na voljo vsem. Raznolika struktura zaposlenih in številni delovni procesi namreč zahtevajo temu prilagojene ukrepe, čemur je pristojna ekipa pri načrtovanju namenjala posebno skrb.«