Sofinanciranje vozniškega izpita D1 in D kategorije

V svojo sredino vabimo večje število kandidatov na območju Gorenjske, Primorske, Osrednjeslovenske in Štajerske, ki bi želeli pridobiti izpit D kategorije.

 

V svojo sredino vabimo večje število kandidatov na območju Gorenjske, Primorske, Osrednjeslovenske in Štajerske, ki bi želeli pridobiti izpit D kategorije.

Vsak nov kandidat prejme tudi nagrado 600,00 € bruto.

Vabimo vas, da vlogo z dokazili za zaposlitev pošljete na:

Pogoji za sklenitev pogodbe o sofinanciranju so:

  • stalno prebivališče na območju Republike Slovenije;
  • minimalna starost kandidata vsaj 21 let, od tega mora imeti kandidat že vsaj tri leta veljavno vozniško dovoljenje B kategorije;
  • vloga za sofinanciranje, ki jo kandidat odda v kadrovsko službo Arrive in ji priloži naslednja dokazila:
  • kopijo vozniškega dovoljenja,
  • potrdilo, da ni obsojen za kazniva dejanja, ki jih določa 89. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. List RS, št. 109/2010),
  • potrdilo iz evidence kazenskih točk v cestnem prometu;
  • uspešno opravljen razgovor v kadrovski službi;
  • uspešno opravljen zdravniški pregled za opravljanje dela voznika avtobusa.

Po prejemu dokumentacije bodo ustrezni kandidati povabljeni na razgovor. 

Z ustreznimi kandidati bomo sklenili pogodbo o sofinanciranju, v kateri bodo določeni pogoji, obseg in časovni okvir financiranja.