VOZNI RED:

Vozni redi veljajo od 11. 9. 2019 do preklica.

Informacije o voznih redih lahko dobite na Avtobusni postaji Novo mesto (telefon 07 33 21 123, info@arriva.si).

Uporabniki javnega mestnega potniškega prometa lahko na spletni strani NAPOVEDI PRIHODOV AVTOBUSOV Mestne občine Novo mesto spremljate prihod avtobusov v realnem času.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sistem omogoča:

Napoved prihodov in odhodov avtobusov po linijah
Napoved odhodov avtobusov na izbranem postajališču

Na smoje pametne telefone in tablice si lahko naložite tudi aplikacijo, ki je na volj na spodnji povezavi:

Mobilna aplikacija: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.harphasea.nmbus&hl=sl&gl=US