Brnik/airport Ljubljana Kranj AP
Odhodna postaja: Brnik/airport Ljubljana
Prihodna postaja: Kranj AP
Datum odhoda:
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.