Brnik/airport Ljubljana Bled
Odhodna postaja: Brnik/airport Ljubljana
Prihodna postaja: Bled
Datum odhoda: 17.09.2022
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.