Dear passengers please be informed that on the relation from Preddvor till Kranj from Monday 7. 11. 2022 on following timetable changes will be implemented:

Timetable change on relation PREDDVOR-KRANJ from Monday 7. 11. 2022 on

Dear passengers please be informed that on the relation from Preddvor till Kranj from Monday 7. 11. 2022 on following timetable changes will be implemented:

  1. NEW!! PREDDVOR trgovina (in front of municipal building) – BOBOVEK – KRANJ AP
Preddvor trgovina (pred občino) 6.30
Preddvor bloki 6.31
Preddvor pri Zupancu 6.32
Zgornja Bela 6.33
Srednja Bela 6.34
Spodnja Bela 6.36
Tatinec 6.38
Bobovek 6.40
Kokrica 6.44
Kranj V. hrib 6.45
Kranj Gorenjska oblačila 6.47
Kranj AP 6.48

Departure 6.24, route: BAŠELJ – PREDDVOR trgovina – OLŠEVEK – KRANJ AP _ stays unchanged

  1. CHANGE!! SPODNJA BELA – KRANJ AP _ Departure at 6.00 will be moved to 5.55
Spodnja Bela 5.55
Srednja Bela 5.57
Zgornja Bela 5.58
Bašelj 6.01
Zgornja Bela 6.04
Preddvor pri Zupancu 6.05
Preddvor bloki 6.06
Preddvor trgovina 6.07
Tupaliče K 6.09
Tupaliče 6.11
Hotemaže 6.12
Olševek 6.14
Visoko/Kr. 6.16
Milje 6.18
Britof/Kr. K 6.19
Britof/Kr. Johanca 6.20
Kranj Gorenje 6.22
Kranj Primskovo GD 6.24
Kranj Primskovo ZD 6.25
Kranj Primskovo 6.26
Kranj Vodovodni stolp 6.28
Kranj AP 6.32
  1. CHANGE!! PREDDVOR KRIŽNAR – JEZERSKO ŠTULAR_ Departure at 7.05 will be moved to 7.00
Preddvor Križnar 7.00
Potoče/ Preddvoru 7.04
Log/ Preddvoru 7.07
Polana/ Preddvoru 7.09
Arnež 7.11
Jurjov most 7.13
Kokra Kamnolom 7.14
Kokra Povšnar 7.18
Fužine/ Jezerskem 7.20
Spodnje Jezersko 7.21
Jezersko Kanonir 7.23
Jezersko Bajte 7.26
Jezersko Grabnar 7.30
Jezersko Kazina 7.31
Jezersko Jezero K 7.34
Jezersko Štular 7.36
  1. CHANGE!! JEZERSKO ŠTULAR – TUPALIČE K – KRANJ AP_ Departure at 5.40 will be moved to 5.35
Jezersko Štular 5.35
Jezersko Jezero K 5.37
Jezersko Kazina 5.40
Jezersko Grabnar 5.41
Jezersko Bajte 5.45
Jezersko Kanonir 5.48
Spodnje Jezersko 5.50
Fužine/ Jezerskem 5.51
Kokra Povšnar 5.53
Kokra Kamnolom 5.57
Jurjov most 5.58
Arnež 6.00
Polana/ Preddvoru 6.02
Log/ Preddvoru 6.04
Potoče/ Preddvoru 6.07
Tupaliče K 6.12
  1. CHANGE!! JEZERSKO ŠTULAR – KRANJ AP _ Departure at 7.40 will be moved to 7.35
Jezersko Štular 7.35
Jezersko Jezero K 7.37
Jezersko Kazina 7.40
Jezersko Grabnar 7.41
Jezersko Bajte 7.45
Jezersko Kanonir 7.48
Spodnje Jezersko 7.50
Fužine/Jezerskem 7.51
Kokra Povšnar 7.53
Kokra Kamnolom 7.57
Jurjov most 7.58
Arnež 8.00
Polana/Preddvoru 8.02
Log/Preddvoru 8.04
Potoče/Preddvoru 8.07
Preddvor Š 8.10
Preddvor Križnar 8.11
Tupaliče K 8.13
Tupaliče 8.15
Hotemaže 8.16
Visoko/Kr. 8.18
Milje 8.20
Britof/Kr. K 8.21
Britof/Kr.Johanca 8.22
Kranj Gorenje 8.24
Kranj Primskovo GD 8.26
Kranj Primskovo ZD 8.27
Kranj Primskovo 8.28
Kranj Vodovodni stolp 8.30
Kranj AP 8.33
  1. CHANGE!! PREDDVOR Š – KRANJ AP _ Departure at 7.23 will be moved to 7.25

Enabled change of bus – departures 7.10 – Sp. Bela-Bašelj-Preddvor

Preddvor Š 7.25
Preddvor Križnar 7.26
Tupaliče K 7.28
Tupaliče 7.30
Hotemaže 7.31
Visoko/Kr. 7.33
Milje 7.35
Britof/Kr. 7.36
Britof/ Kr.Johanca 7.37
Kranj Gorenje 7.39
Kranj Primskovo GD 7.41
Kranj Primskovo ZD 7.42
Kranj Primskovo 7.43
Kranj Vodovodni stolp 7.45
Kranj AP 7.48
  1. CHANGE!! KRANJ AP – Sp. BELA _ Departure at 6.40 will be moved to 6.35
Kranj AP 6.35
Kranj ZD 6.37
Kranj Gorenjska oblačila 6.38
Kranj V. hrib 6.40
Kokrica 6.41
Ilovka Bobovek K 6.43
Bobovek 6.45
Tatinec 6.47
Spodnja Bela 6.49

Detailed timetables are available in the online timetable search.

We wish you a safe and pleasant ride.

Arriva Slovenia