Kranj ��P Kranj AP
Odhodna postaja: Kranj ��P
Prihodna postaja: Kranj AP
Datum odhoda: 02.01.2023
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.