Kranj ������P Kranj AP
Odhodna postaja: Kranj ������P
Prihodna postaja: Kranj AP
Datum odhoda: 15.06.2022
Med izbranima postajališčema ni direktne avtobusne povezave.