Servis tahografov

Skupina Arriva Slovenija ima akreditiran kontrolni organ v družbi Arriva d.o.o.

 • Kontrolni organ družbe Arriva d.o.o.,  je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 z oznako akreditacijske listine K-011 in standardu SIST EN ISO/IEC 17020 z oznako akreditacijske listine K-004.
 • Obseg dejavnosti kontrole je razviden iz priloge k Akreditacijski listini za posamezno delavnico.
 • Za izvedbo postopkov kontrole tahografov in ostalih postopkov  veljajo splošni pogoji poslovanja kontrolnega organa.

Delavnici za tahografe in omejilnike hitrosti sta na podlagi Akreditacijske listine za opravljanje postopkov in nalog imenovani s strani Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije pod oznako delavnice SI 02 v Kranju, SI 03 na Jesenicah in SI12 v Mariboru.

Postopki kontrole tahografov se izvajajo v delavnicah na naslednjih lokacijah:

 • Delavnica Kranj, Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
 • Delavnica Jesenice, Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
 • Delavnica Maribor, Meljska cesta 97, 2000 Maribor

Dela delavnic za tahografe, ki niso vključena v obseg akreditacije:

 • kontrola omejevalnikov hitrosti,
 • prepisovanje podatkov iz kartic voznika,
 • prepisovanje podatkov iz digitalnega tahografa,
 • obdelava podatkov,
 • zapis podatkov na USB ključke.

V delavnicah za tahografe na lokaciji v Kranju in Mariboru opravljamo tudi:

 • Popravila analognih tahografov tipa 1311 do 1318  proizvajalca VDO Kienzle  s katerim imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju. Pri delu imamo dolgoletne  izkušnje.
 • Vgrajujemo novo zapisovalno opremo in poskrbimo za nemoteno delovanje.
 • Vgrajujemo in servisiramo avdio-video naprave.
 • Popravljamo elektronske sklope vozil
 • Oblikujemo, izdelujemo in lepimo samolepilne nalepke za vozila.

Kontaktni obrazec