Obveščamo vas, da prihaja do sprememb pri obratovanju medkrajevnega avtobusnega prometa na območju Štajerske. Spremembe, bodo uvedene 1. 9. 2020.

S 1. 9. 2020 spremembe pri obratovanju linij na območju Štajerske

Obveščamo vas, da prihaja do sprememb pri obratovanju medkrajevnega avtobusnega prometa na območju Štajerske. Spremembe, bodo uvedene 1. 9. 2020.

Obvestilo o spremembah v času šolskih počitnic – območje Maribor

  1. Relacija Rogoza obračališče – Maribor

Obstoječ odhod ob 14:00 iz Rogoze obračališče za Maribor se spremeni na 14:10.

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Slovenske Bistrice

  1. Relacija Slovenska Bistrica – Kostanjevec – Veliko Tinje – Kebelj

Obstoječ odhod ob 11:00 iz Slovenske Bistrice za Kebelj se spremeni na 11:05.

Obstoječ odhod ob 11:40 iz Keblja za Slovensko Bistrico se spremeni na 11:45.

  1. Relacija Slovenska Bistrica – Makole

Obstoječ odhod ob 13:30 iz Makol za Slovensko Bistrico se spremeni na 13:35 in ukine se vmesno postajališče Laporje.

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Ptuj

  1. Relacija Ptuj – Videm pri Ptuju

Doda se novi odhod ob 8:15 iz smeri Vidma pri Ptuja za Ptuj in novi odhod ob 13:00 iz smeri Ptuja za Videm pri Ptuju.

  1. Relacija Osluševci – Gorišnica – Ptuj

Obstoječ odhod iz Gorišnice ob 08:46 se ukine in se doda nov odhod ob 08:30 iz postajališča Osluševci za Ptuj.

  1. Nova povezava na relaciji Ptuj – Trnovska vas – Lenart v Slovenskih Goricah

Na novi povezavi se dodajo trije novi odhodi ob 8:30, 10:00 in 11:40 iz smeri Ptuja za Lenart v Slovenskih Goricah in v povratni smeri ob 7:45, 10:45 in 12.15 iz smeri Lenarta v Slovenskih Goricah za Ptuj

  1. Relacija Ormož – Ivanjkovci – Ljutomer Tehnostroj

Obstoječ odhod ob 13:35 iz Ormoža za Ljutomer se spremeni na 13:40.

  1. Relacija Ormož – Runeč

Obstoječ odhod ob 13:10 iz Ormoža za Runeč se prestavi na 13:15.

  1. Relacija Ormož – Sveti Tomaž – Ljutomer

Obstoječ odhod ob 05:40 iz Ormoža za Ljutomer se prestavi na 05:50.

Doda se nov odhod iz Sveti Tomaža ob 05:30 za Ljutomer.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija