Obveščamo vas, da prihaja do sprememb pri obratovanju medkrajevnega avtobusnega prometa, ki ga izvaja družba Arriva Štajerska. Spremembe, bodo uvedene 1. 7. 2020

S 1.7.2020 spremembe v obratovanju linij na območju delovanja družbe Arriva Štajerska

Obveščamo vas, da prihaja do sprememb pri obratovanju medkrajevnega avtobusnega prometa, ki ga izvaja družba Arriva Štajerska. Spremembe, bodo uvedene 1. 7. 2020

Obvestilo o spremembah v času šolskih počitnic – območje Maribor

 1. Relacija Maribor – Polana na Slivniškem Pohorju – Rogoza obračališče

Obstoječ odhod ob 22:25 iz Maribora za Rogozo obračališče se spremeni na 22:20.

Obstoječ odhod ob 15:40 iz Maribora za Polano na Slivniškem Pohorju se podaljša nazaj do Maribora.

Doda se odhod ob 20:40 iz Maribora za Rogozo obračališče.

 1. Relacija Maribor – Jakob – Jurovski Dol-Lenart V Slovenskih Goricah

Doda se odhod ob 4:10 iz Lenarta v Slovenskih Goricah za Jurovski Dol.

Doda se odhod ob 16:45 iz Jurovskega Dola za Lenart v Slovenskih Goricah.

 1. Relacija Maribor – Sp. Duplek – Zg. Duplek – Zg. Korena Dvoršak -Selce v Slovenskih Goricah

Obstoječ odhod ob 19:35 iz Maribora za Zg. Korena Dvoršak se spremeni na 22:20.

Dodata se odhoda ob 20:20 in 21:20 iz Maribora za Zavrh v Slovenskih Goricah.

Ukine se odhod 20:30 na relaciji Maribor-Zgornji Duplek-Selce v Slovenskih Goricah.

 1. Relacija Maribor – Selnica ob Dravi – Radlje ob Dravi

Dodajo se odhodi ob 8:20, 18:20 in 22:20 iz Maribora za Radlje ob Dravi.

Dodajo se odhodi ob 10:20, 18:45 in 19:30 iz Radelj ob Dravi za Maribor.

Odhod ob 21:20 iz Maribora za Falo HE se podaljša do Ožbalta.

Obstoječ odhod ob 7:20 iz Maribora za Selnico ob Dravi se spremeni na 7:10.

Obstoječ odhod ob 8:10 iz Selnice ob Dravi za Maribor se spremeni na 7:50.

 1. Relacija Maribor – Lenart v Slovenskih Goricah – Gornja Radgona

Obstoječ odhod ob 23:30 iz Lenarta v Slovenskih Goricah za Gornjo Radgono se spremeni na 5:00.

Doda se odhod ob 17:25 iz Lenarta v Slovenskih Goricah za Maribor.

 1. Relacija Maribor – Šentilj – Zgornja Velka obračališče – Trate ob Muri

Doda se odhod ob 20:20 iz Maribora za Šentilj.

Doda se odhod iz Šentilja za Maribor ob 20:45.

Dodata se odhoda ob 7:30 in 20:30 iz Trat ob Muri za Maribor.

Dodata se odhoda ob 6:25 in 19:25 iz Maribora za Trate ob Muri

Obstoječ odhod ob 18:25 iz Maribora Trate ob Muri se spremeni na 17:30.

Obstoječ odhod ob 19:30 iz Trat ob Muri za Maribor se spremeni na 18:35.

 1. Relacija Maribor – Ruše – Smolnik obračališče – Lovrenc na Pohorju

Dodata se odhoda ob 20:05 in 21:05 iz Maribora za Smolnik obračališče.

Doda se odhod ob 21:40 iz Smolnik obračališča za Maribor.

Doda se odhod ob 19:13 iz Lovrenca na Pohorju za Maribor.

Obstoječ odhod ob 19:05 iz Smolnik obračališča za Maribor se spremeni na 20:55.

Obstoječ odhod ob 18:15 iz Maribora za Smolnik obračališče se podaljša do Lovrenca na Pohorju.

 

Obvestilo o spremembah v času šole – območje Maribor

 1. Relacija Maribor – Polana na Slivniškem Pohorju – Rogoza obračališče

Obstoječ odhod ob 22:25 iz Maribora za Rogozo obračališče se spremeni na 22:20.

 1. Relacija Gornja Radgona – Trate ob Muri

Obstoječ odhod ob 15:35 iz Gornje Radgone za Trate ob Muri se spremeni na 15:20.

 1. Relacija Fala HE – Selnica ob Dravi – Smolnik obračališče – Maribor

Obstoječ odhod ob 5:15 iz Fale za Maribor se spremeni na 5:10.

 1. Relacija Maribor – Šentilj – Zgornja Velka obračališče – Trate ob Muri

Obstoječ odhod ob 6:20 iz Maribora za Sladki Vrh se spremeni na 5:55 in podaljša do Zgornje Velke obračališča.

Obstoječ odhod ob 6:55 iz Sladkega Vrha za Maribor se spremeni na 6:45 s pričetkom v Zgornji Velki obračališče.

Obstoječ odhod ob 12:25 iz Maribora za Sladki Vrh se podaljša do Zgornje Velke obračališče.

Obstoječ odhod ob 13:45 iz Sladkega Vrha za Maribor se spremeni na 13:35 s pričetkom v Zgornji Velki obračališče.

Hvala za razumevanje.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Slovenija