V Arrivi smo pred dnevi uspešno zaključili zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem. Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ), je presodil, da so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev certifikatov ISO 9000:2015 in ISO 14001:2015.

Družbi Arriva d.o.o. in Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. pridobili standarda ISO 9000 in 14001

Družbi Arriva d.o.o. in Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., ki sta del skupine Arriva Slovenija, sta uspešno zaključili prizadevanja za pridobitev certifikatov sistema vodenja kakovosti 9000:2015 in ravnanja z okoljem ISO 14001:2015. Družbi tako potrjujeta, da poleg svoje poslovne uspešnosti posebno pozornost namenja tudi kvaliteti storitev in okolju, v katerem delujeta.

V Arrivi smo pred dnevi uspešno zaključili zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem. Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ), je presodil, da so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev certifikatov ISO 9000:2015 in ISO 14001:2015.

Družbi Arriva d.o.o. in Arriva Dolenska in Primorska d.o.o. s pridobljenima certifikatom dokazujeta, da kvaliteti storitev, ki jih nudita, namenjata veliko pozornosti in da obvladujeta vse vplive svojih dejavnosti, storitev in proizvodov na okolje, upoštevajoč lastno politiko do okolja in njene cilje. Certifikata potrjujeta tudi, da družbi delujeta v skladu z zakonodajo in da sta določili kontekst organizacije ob razumevanju potreb in pričakovanj zainteresiranih strani ter da si nenehno prizadeva za izboljševanje vseh procesov v podjetju, ki bi imeli kakršen koli vpliv na kvaliteto storitev in na okolje. Vse navedeno dviguje kakovost življenjskega in poslovnega okolja, v katerega sta družbi Arriva d.o.o. in Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. aktivno vpeti. Za družbi je še posebno pomembno, da je sistem družb vitek, da je pretok informacij hiter in da je s tem sistem odziven tudi na prepoznana tveganja in priložnosti na trgu.

»Sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 in ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015 sta nam v pomoč pri odločitvah. Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015 smo v enotah Jesenice, Kranj, Radovljica in Škofja Loka vzdrževali in nadgrajevali že od leta 2006, sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015 od leta 2018, sedaj smo ju uspešno razširili na vse naše enote. Sistema sta nam v pomoč in usmeritev pri vodenju naše organizacije. Z vsako presojo pridobimo nove informacije in izkušnje, s katerimi nadgrajujemo posamezne procese.

Kakovostno opravljanje osnovne in spremljajočih dejavnosti v podjetju je mogoče le, če se trudimo vsi v organizaciji, zato se v svojem imenu in imenu celotnega vodstva skupine Arriva v Sloveniji zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem,« je povedal Bo Karlsson, direktor skupine Arriva v Sloveniji.