OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje prometa na relaciji Portorož-Lucija-Portorož - Arriva

OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje prometa na relaciji Portorož-Lucija-Portorož

Koper, 19.09.2017

Obveščamo vas, da bo 24.9.2017 med 7.30 in 15.15 uro zaradi prireditve »Istrski kolesarski maraton« spremenjeno izvajanje mestnega in primestnega prometa na relaciji Portorož-Lucija-Portorož.

 

V času od 7.30 do 10.30 ure bodo avtobusi iz Pirana v smeri Lucije vozili do avtobusnega postajališča Portorož H in po Koprski cesti preko Valete na avtobusno postajo Lucija. V smeri iz Lucije proti Piranu avtobusi vozijo preko Valete in po Koprski cesti do postajališča Portorož H ter po voznem redu proti Piranu. Avtobusi mestnega prometa na relaciji Lucija avtobusna postaja-Lucija Š-Tuš-Vojkova ulica vozijo v skladu z voznim redom.

 

V času od 10.30 do 15.15 ure bodo avtobusi iz Pirana v smeri Lucije vozili po voznem redu razen ustavljanja na avtobusni postaji Portorož. V smeri Lucija-Piran se izvajajo prevozi kot je navedeno za čas med 7.30 in 10.30 uro s tem, da ne vozijo do postajališča Lucija Š in Vojkova ulica (vozijo samo do postajališča Tuš v skladu z voznim redom).

 

V času zapore so vsa vmesna avtobusna postajališča vključno z avtobusno postajo Portorož izven uporabe.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 


 

AVVISO

 

Si avvisa la gentile clientela che dal 24.9.2017, tra le 7.30 e le 15.15, sul tratto Portorose-Lucia-Portorose verrà modificato il tragitto delle linee urbana ed extraurbana per l’evento »Maratona ciclistica istriana«.

 

Dalle 7.30 alle 10.30 gli autobus da Pirano in direzione Lucia viaggeranno sino alla fermata degli autobus di Portorose H e sulla Via di Capodistria attraverso Valletta sino alla fermata degli autobus di Lucia. Nella direzione da Lucia a Pirano gli autobus viaggeranno attraverso Valletta e sulla Via di Capodistria sino alla stazione degli autobus di Portorose H e secondo l’orario usuale procederanno per Pirano. Gli autobus delle linee urbane sul tratto Lucia fermata degli autobus-Lucia Š-Tuš-via Vojko viaggiano secondo l’orario usuale.

 

Dalle 10.30 alle 15.15 gli autobus provenienti da Pirano in direzione di Lucia viaggeranno secondo l’orario usuale, ad eccezione della fermata presso Portorose che non verrà servita. Nella direzione Lucia-Pirano vengono servite le fermate nell’orario dalle 7.30 alle 10.30, ma non servono le fermate Lucija Š e la via Vojko (viaggiano solo sino alla fermata Tuš con l’orario usuale).

 

Durante la chiusura, tutte le fermate degli autobus, inclusa quella di Portorose, non saranno servite.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

OBVESTILO/AVVISO: S 1. 11. spremenjen vozni red v mestnem prometu Piran

19.10.2017

Obveščamo vas, da s 1. 11. 2017 prične veljati v mestnem prometu Piran spremenjen vozni red z veljavnostjo do 31. 3. 2018. / Si informa che dall 1 novembre 2017 entra in igore l'orario modificato della rete di trasporto pubblico urbano di Pirano.
Več o tem

Zamude na relaciji Fram-Slovenska Bistrica zaradi prometne nesreče

18.10.2017

Obveščamo vas, da pri odhodi na linijah, ki vozijo na relaciji Fram-Slovenska Bistrica, lahko pride do zamud, zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti na tem odseku.
Več o tem

Spremenjen delovni čas prodajnih mest AP Ptuj in Maribor, Mlinska ul. 28 dne 30. 10.

18.10.2017

Obveščamo vas, da bosta blagajni na Ptuju (Osojnikova cesta 11, Ptuj) in v Mariboru (Mlinska ulica 28, Maribor), v ponedeljek, 30. 10., odprti do 12:00 ure.
Več o tem