OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje prometa na relaciji Portorož-Lucija-Portorož - Arriva

OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje prometa na relaciji Portorož-Lucija-Portorož

Koper, 19.09.2017

Obveščamo vas, da bo 24.9.2017 med 7.30 in 15.15 uro zaradi prireditve »Istrski kolesarski maraton« spremenjeno izvajanje mestnega in primestnega prometa na relaciji Portorož-Lucija-Portorož.

 

V času od 7.30 do 10.30 ure bodo avtobusi iz Pirana v smeri Lucije vozili do avtobusnega postajališča Portorož H in po Koprski cesti preko Valete na avtobusno postajo Lucija. V smeri iz Lucije proti Piranu avtobusi vozijo preko Valete in po Koprski cesti do postajališča Portorož H ter po voznem redu proti Piranu. Avtobusi mestnega prometa na relaciji Lucija avtobusna postaja-Lucija Š-Tuš-Vojkova ulica vozijo v skladu z voznim redom.

 

V času od 10.30 do 15.15 ure bodo avtobusi iz Pirana v smeri Lucije vozili po voznem redu razen ustavljanja na avtobusni postaji Portorož. V smeri Lucija-Piran se izvajajo prevozi kot je navedeno za čas med 7.30 in 10.30 uro s tem, da ne vozijo do postajališča Lucija Š in Vojkova ulica (vozijo samo do postajališča Tuš v skladu z voznim redom).

 

V času zapore so vsa vmesna avtobusna postajališča vključno z avtobusno postajo Portorož izven uporabe.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 


 

AVVISO

 

Si avvisa la gentile clientela che dal 24.9.2017, tra le 7.30 e le 15.15, sul tratto Portorose-Lucia-Portorose verrà modificato il tragitto delle linee urbana ed extraurbana per l’evento »Maratona ciclistica istriana«.

 

Dalle 7.30 alle 10.30 gli autobus da Pirano in direzione Lucia viaggeranno sino alla fermata degli autobus di Portorose H e sulla Via di Capodistria attraverso Valletta sino alla fermata degli autobus di Lucia. Nella direzione da Lucia a Pirano gli autobus viaggeranno attraverso Valletta e sulla Via di Capodistria sino alla stazione degli autobus di Portorose H e secondo l’orario usuale procederanno per Pirano. Gli autobus delle linee urbane sul tratto Lucia fermata degli autobus-Lucia Š-Tuš-via Vojko viaggiano secondo l’orario usuale.

 

Dalle 10.30 alle 15.15 gli autobus provenienti da Pirano in direzione di Lucia viaggeranno secondo l’orario usuale, ad eccezione della fermata presso Portorose che non verrà servita. Nella direzione Lucia-Pirano vengono servite le fermate nell’orario dalle 7.30 alle 10.30, ma non servono le fermate Lucija Š e la via Vojko (viaggiano solo sino alla fermata Tuš con l’orario usuale).

 

Durante la chiusura, tutte le fermate degli autobus, inclusa quella di Portorose, non saranno servite.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

Spremembe v avtobusnem prometu na relaciji Hoče – Maribor

20.06.2018

Zaradi gradbenih del (od 26. 6. 2018 do predvidoma 31. 8. 2018) na cesti Hoče – Maribor ter posledično izmenične zapore voznih pasov, bosta neaktivni avtobusni postajališči Sp.Hoče K in Maribor Vema.
Več o tem

OBVESTILO//AVVISO: Sprememba voznega reda v mestnem prometu Piran

19.06.2018

Obveščamo vas, da od 25. 6. 2018 prične v mestnem prometu Piran veljati spremenjen vozni red.//Si avvisa la gentile clientela che dal 25.6.2018 per le linee urbane di Pirano entra in vigore il nuovo orario modificato.
Več o tem

OBVESTILO//AVVISO: Spremembe v obratovanju linije Koper-Izola-Piran-Koper na območju centra Izole dne 23. 6.

19.06.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe kolesarske dirke 23. 6. 2018, med 8.30 in 12.15 uro, spremenjeno izvajanje primestne linije Koper-Izola-Piran-Koper na območju centra Izole.//Avvisiamo la gentile clientela che in occasione delle gara ciclistica che si terrà in data 23.6.2018, dalle 8.30 alle 12.15, verrà modificato il servizio della linea extraurbana Capodistria-Isola-Pirano-Capodistria presso l'area del centro di Isola.
Več o tem