OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje linije Koper-Izola-Piran-Koper zaradi prireditve Istrski maraton - Arriva

OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje linije Koper-Izola-Piran-Koper zaradi prireditve Istrski maraton

Koper, 31.03.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe »5. Istrskega maratona« 8.4.2018 med 10.15 in 12.10 uro spremenjeno izvajanje primestne linije: Koper-Izola-Piran-Koper

 

  • V času med 15 in 12.10 uro bodo avtobusi vozili iz AP Koper-Supernova, po Ferrarski, Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion) in obvoznici (AC) proti Izoli.
  • Na območju Izole bodo avtobusi v času med 9.30 in 16.15 uro vozili po Prešernovi cesti proti Piranu.

 

V obratni smeri (iz Pirana proti Kopru) bodo avtobusi med 9.30 in 16.15 uro ravno tako vozili po Prešernovi do postajališča Mandrač v Kopru. V času med 10.15 in 12.10 uro bodo avtobusi iz postajališča Mandrač vozili po spremenjeni trasi-po cesti ZP Godina in Ferrarski do postajališča Luka-avtobusna postaja.

  • Na Prešernovi cesti v Izoli sta v času spremenjenega prometnega režima dve nadomestni avtobusni postajališči pri Osnovni šoli Vojka Šmuc v smeri proti Piranu in pri prehodu za pešce v Livadah v smeri proti Kopru.
  • V času spremenjenega prometnega režima so izven uporabe naslednja avtobusna postajališča: Koper Vojkovo nabrežje, Banka, Koper Zeleni park in Tržnica, Izola Mehano, Izola (v obe smeri), Izola reševalna postaja (v obe smeri) in Simonov zaliv (v obe smeri).

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5105.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

___________________

 

 

A V V I S O

 

Si avvisa che per la 5a edizione della “Maratona Istriana”  del 8.4.2018 tra le ore 10.15 e le ore12.10 verrà modificato il servizio delle linee extraurbane: Capodistria-Isola-Pirano-Capodistria

 

  • Tra le ore 15 e le 12.10 gli autobus viaggeranno dalla fermata  Capodistria – Supernova, sulla  Ferrarska, Ljubljanska (con fermata a Stadion) e sulla circonvallazione (AC) verso Isola.
  • Nell’area di Isola, tra le ore  9.30 e le 16.15, gli autobus viaggeranno sulla Prešernova cesta verso Pirano.

 

In senso contrario (da Pirano verso Capodistria), tra le ore9.30 e le  16.15, gli autobus viaggeranno sulla  Prešernova fino alla fermata Mandrač a Capodistria. Tra le  ore 10.15 e le 12.10, gli autobus viaggeranno dalla fermata Mandrač lungo la tratta modificata sulla strada ZP Godina e Ferrarska sino alla fermata Luka-fermata degli autobus.

  • Sulla via Prešernova cesta a Isola, durante il regime di viaggio modificato, vi saranno due fermata sostitutive, una presso la Scuola elementare Osnovna šola Vojka Šmuc verso Pirano e presso il passaggio pedonale  Livade in direzione di Capodistria.
  • Durante il regime di viaggio modificato non verranno servite le seguenti fermate: Capodistria Vojkovo nabrežje, Banka, Capodistria Zeleni park e Tržnica, Isola Mehano, Isola (entrambe le direzioni), Isola reševalna postaja (entrambe le direzioni) e Simonov zaliv (entrambe le direzioni).

 

Per maggiori informazioni telefonare ai numeri  (05) 662-5103 e (05) 662-5105.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

Spremembe pri obratovanju linij družbe Arriva Štajerska

16.08.2018

V skladu z navodili pristojnega ministrstva in politiko ureditve avtobusnih postajališč v Mestni občini Maribor, s 1. 9. 2018 prihaja do sprememb na linijah družbe Arriva Štajerska, ki vozijo v Maribor in iz Maribora.
Več o tem

Subvencionirane dijaške vozovnice za šolsko leto 2018/2019

14.08.2018

Za pot v šolo in nazaj domov so tudi to šolsko leto na voljo super ugodne mesečne, polletne in letne subvencionirane vozovnice IJPP.
Več o tem

26. seja skupščine družbe Arriva Štajerska d.d.

27.07.2018

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, Maribor, uprava družbe sklicuje 26. sejo skupščine družbe Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d.
Več o tem