OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje linije Koper-Ankaran-Lazaret meja-Koper dne 26. 5. - Arriva

OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje linije Koper-Ankaran-Lazaret meja-Koper dne 26. 5.

Koper, 22.05.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve »Športni svet – dobrodelni Ankaran« 26.5.2018 spremenjeno izvajanje primestne linije:

 

Koper-Ankaran-Lazaret meja-Koper

  • Avtobus z odhodom iz AP Koper ob 12.26 in 15.26 uri bo vozil samo do avtobusnega postajališča Valdoltra (del linije ob 12.50 in 15.49 uri iz Valdoltre za Lazaret meja se ne bo izvajala)
  • Avtobus v odhodu iz Lazaret meja ob 13.00 bo vozil iz avtobusnega postajališča Valdoltra (ob 13.06 uri) del linije iz Lazaret meja do Valdoltre se ne izvaja.

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5105.

 

Hvala za razumevanje.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

 

A V V I S O

 

Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell’evento  »Športni svet – dobrodelni Ankaran Il mondo dello sport – Ancarano e la beneficenza«  del 26.5.2018 verrà modificato il servizio delle linee extraurbane:

 

Capodistria-Ancarano-Lazzaretto confine-Capodistria

  • L’autobus con partenza dalla fermata di Capodistria alle 26 e alle 15.26 viaggerà solo sino alla fermata di Valdoltra (una parte della linea alle 12.50 ed alle 15.49 da Valdoltra a Lazzareto confine non verrà servita)
  • L’autobus con partenza dalla fermata di Lazzaredo confine alle ore 00  viaggerà dalla fermata di Valdoltra (alle ore 13.06 ); una parte della linea alle Lazzareto confine sino a Valdoltra  non verrà servita.

 

Per maggiori informazioni telefonare ai numeri  (05) 662-5103 e (05) 662-5105.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

Spremembe pri obratovanju linij družbe Arriva Štajerska

16.08.2018

V skladu z navodili pristojnega ministrstva in politiko ureditve avtobusnih postajališč v Mestni občini Maribor, s 1. 9. 2018 prihaja do sprememb na linijah družbe Arriva Štajerska, ki vozijo v Maribor in iz Maribora.
Več o tem

Subvencionirane dijaške vozovnice za šolsko leto 2018/2019

14.08.2018

Za pot v šolo in nazaj domov so tudi to šolsko leto na voljo super ugodne mesečne, polletne in letne subvencionirane vozovnice IJPP.
Več o tem

26. seja skupščine družbe Arriva Štajerska d.d.

27.07.2018

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, Maribor, uprava družbe sklicuje 26. sejo skupščine družbe Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d.
Več o tem