OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa Piran - Arriva

OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa Piran

Koper, 08.09.2017

Obveščamo vas, da bodo v torek 12.9. in sredo 13.9.2017 zaradi prireditve »Sealps Challenge« spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju občine Piran.

 

 

TOREK, 12.9.2017

 

Med 16.15 in 17.15 uro bodo zaradi popolne zapore ceste med Portorožem in Lucijo avtobusi v smeri vožnje Piran-Lucija vozili preko Belega Križa in Valete v Lucijo (avtobusna postaja Lucija bo izven uporabe) od koder nadaljujejo vožnjo v smeri Pirana oziroma preko Podvozne v smeri Koper in Lucija šola. V smeri vožnje iz Lucije proti Piranu se izvajajo prevozi po voznem redu s tem, da je avtobusna postaja Lucija izven uporabe.

 

Avtobusi na relaciji Piran–Sečovlje–Dragonja–Sv.Peter-Podpadna v času med 16.15 in 17.15 uro zaradi popolne zapore ceste med Lucijo in Sečovljami ne bodo vozili.

 

 

SREDA, 13.9.2017

 

Med 8.30 in 9.00 uro bodo zaradi popolne zapore ceste v Portorožu avtobusi v smeri Piran-Lucija vozili preko Belega Križa na avtobusno postajo Portorož.

 

 

Prosimo za razumevanje

 

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 


 

AVVISO

 

Si avvisa la gentile clientela che martedì 12.9. e mercoledì 13.9.2017, in occasione dell’evento »Sealps Challenge« verrà modificato il servizio delle linee urbane ed extraurbane nell’area del Comune di Pirano.

 

 

Martedì 12.9.2017

 

A causa della totale chiusura della strada tra le ore 16.15 e le 17.15 tra Portorose e Lucia, gli autobus in direzione Pirano-Lucia viaggeranno verso Lucia attraverso Beli Križ e Valeta (la fermata dell’autobus Lucia non sarà servita), da dove prosegue il tragitto verso Pirano ovvero attraverso Podvozna nella direzione di Capodistria e Lucia šola. Nella direzione da Lucia verso Pirano gli autobus viaggiano regolarmente, solo la fermata degli autobus Lucia non verrà servita.

 

Gli autobus sulla linea Pirano–Sicciole–Dragogna–Sv.Peter-Podpadna durante l’orario dalle 16.15 alle 17.15 gli autobus non viaggeranno a causa della chiusura totale della strada tra Lucia e Sicciole.

 

 

Mercoledì 13.9.2017.

 

Tra le 8.30 e le 9.00 a causa della chiusura totale della strada a Portorose gli autobus nella direzione  Pirano-Lucia viaggeranno sino alla fermata degli autobus di Portorose attraverso Beli Križ.

 

 

Ci scusiamo per il disagio.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

Več novic Pojdi nazaj

Novice

OBVESTILO: Sprememba v izvajanju avtobusnih prevozov na relaciji Hoče-Maribor

19.07.2018

Zaradi gradbenih del na cesti Hoče – Maribor je prišlo do sprememb pri izvajanju avtobusnih prevozov.
Več o tem

Spremembe pri izvajanju linij na relaciji Ledinek – Trate/Muri grad

18.07.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi popolne zapore ceste na področju Svete Ane v Slovenskih Goricah od 18. 7. 2018 do 31. 8. 2018 oz. dokončanja del, prišlo do spremembe pri izvajanju linij na relaciji Ledinek – Trate/Muri grad.
Več o tem

Popolna zapora rondoja na Mlaki

13.07.2018

Obveščamo vas, da bo v soboto 14. 7. od 3.00 do 18.00 vpeljana popolna zapora rondoja na Mlaki. Zaradi popolne zapore bodo avtobusi, na progi 7 in na relaciji Kranj-Golnik-Kranj, vozili po obvozu po Pokopališki ulici.
Več o tem