OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa Piran - Arriva

OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa Piran

Koper, 08.09.2017

Obveščamo vas, da bodo v torek 12.9. in sredo 13.9.2017 zaradi prireditve »Sealps Challenge« spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju občine Piran.

 

 

TOREK, 12.9.2017

 

Med 16.15 in 17.15 uro bodo zaradi popolne zapore ceste med Portorožem in Lucijo avtobusi v smeri vožnje Piran-Lucija vozili preko Belega Križa in Valete v Lucijo (avtobusna postaja Lucija bo izven uporabe) od koder nadaljujejo vožnjo v smeri Pirana oziroma preko Podvozne v smeri Koper in Lucija šola. V smeri vožnje iz Lucije proti Piranu se izvajajo prevozi po voznem redu s tem, da je avtobusna postaja Lucija izven uporabe.

 

Avtobusi na relaciji Piran–Sečovlje–Dragonja–Sv.Peter-Podpadna v času med 16.15 in 17.15 uro zaradi popolne zapore ceste med Lucijo in Sečovljami ne bodo vozili.

 

 

SREDA, 13.9.2017

 

Med 8.30 in 9.00 uro bodo zaradi popolne zapore ceste v Portorožu avtobusi v smeri Piran-Lucija vozili preko Belega Križa na avtobusno postajo Portorož.

 

 

Prosimo za razumevanje

 

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 


 

AVVISO

 

Si avvisa la gentile clientela che martedì 12.9. e mercoledì 13.9.2017, in occasione dell’evento »Sealps Challenge« verrà modificato il servizio delle linee urbane ed extraurbane nell’area del Comune di Pirano.

 

 

Martedì 12.9.2017

 

A causa della totale chiusura della strada tra le ore 16.15 e le 17.15 tra Portorose e Lucia, gli autobus in direzione Pirano-Lucia viaggeranno verso Lucia attraverso Beli Križ e Valeta (la fermata dell’autobus Lucia non sarà servita), da dove prosegue il tragitto verso Pirano ovvero attraverso Podvozna nella direzione di Capodistria e Lucia šola. Nella direzione da Lucia verso Pirano gli autobus viaggiano regolarmente, solo la fermata degli autobus Lucia non verrà servita.

 

Gli autobus sulla linea Pirano–Sicciole–Dragogna–Sv.Peter-Podpadna durante l’orario dalle 16.15 alle 17.15 gli autobus non viaggeranno a causa della chiusura totale della strada tra Lucia e Sicciole.

 

 

Mercoledì 13.9.2017.

 

Tra le 8.30 e le 9.00 a causa della chiusura totale della strada a Portorose gli autobus nella direzione  Pirano-Lucia viaggeranno sino alla fermata degli autobus di Portorose attraverso Beli Križ.

 

 

Ci scusiamo per il disagio.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

Več novic Pojdi nazaj

Novice

Postajališče Slovenska Bistrica zaradi gradbenih del izven uporabe

15.11.2017

Obveščamo vas, da bo zaradi gradbenih del pri železniški postaji Slovenska Bistrica prišlo do spremembe pri izvajanju avtobusnih linij.
Več o tem

OBVESTILO/AVVISO: Brezplačni avtobusni mestni prevoz od 10.11.2017 do 26.11.2017

09.11.2017

Obveščamo vas, da bo v času od vključno petka, 10.11.2017, do vključno nedelje, 26.11.2017, uporabnikom omogočen brezplačen avtobusni prevoz v mestnem avtobusnem potniškem prometu v Kopru. / Si avvisa la gentile clientela che nel periodo da venerdì 10.11.2017 incluso sino a domenica 26.11.2017, il trasporto in autobus nell'area urbana di Capodistria sarà gratuito.
Več o tem

Linija Zagreb - Dunaj - Zagreb

09.11.2017

Obveščamo vas, da s 15. 11. 2017 linija Zagreb — Dunaj preneha obratovati.
Več o tem