OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju linij v mestnem prometu Koper dne 29. 6. - Arriva

OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju linij v mestnem prometu Koper dne 29. 6.

Koper, 25.06.2018

Obveščamo vas, da bodo zaradi prireditve dne 29. 6. 2018 med 21.00 in 3.00 uro spremenjene linije mestnega prometa:

 

  • Linija mestnega prometa štev. 1 Koper-(Šalara) Kampel-Koper

vozi iz AP Koper do postajališča Sv.Ana Vn-(mimo Intereurope)-Ferrarska, Kolodvorska, Ankaranska cesta (mimo Tuša) na Ljubljansko cesto do postajališča Olmo K in po voznem redu za Kampel.

 

  • linija mestnega prometa štev. 8 Potniški terminal-Olmo-Potniški terminal vozi iz Potniškega terminala – Sv.Ana p.t.–Sv.Ana Vn-(mimo Intereurope)-Ferrarska, Kolodvorska, mimo Tuša  do postajališča Ul.15.maja in po voznem redu (Prisoje-Olmo – Potniški terminal)

 

V času prireditve niso v uporabi naslednja avtobusna postajališča: Kosovelov trg na liniji štev. 1) in Stadion.

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonskih številkah 662-5013 in 662-5105.

 

Hvala za razumevanje.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

________________

 

AVVISO

 

Avvisiamo la gentile cliente che in occasione dell’evento che si terrà in data  29.6.2018, dalle 21.00 alle 3.00, verrà modificato il servizio delle linee urbane:

 

1 Capodistria – Campel – Capodistria

 

– 8 Terminal Passeggeri – Olmo – Terminal Passeggeri

 

Durante l’evento non verranno servite le seguenti fermate degli autobus: Piazza Kosovelov trg sulla linea n. 1) e Stadion.

 

Per le ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi al seguente numero telefonico 662-50103 in 662-5105.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

(1) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na območju območju MO Koper, Občine Izola, Ankarana in relaciji Kozina-Hrpelje dne 23. 9.

18.09.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria« 23.9.2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje./Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell'evento »I feel Slovenia Ironman 70.3 Istria slovena« in data 23.9.2018 verrà modificato il tragitto delle linee urbane di Capodistria ed extraurbane sul territorio della Città Comune di Capodistria, Comuni di Isola, Ancarano e Kozina-Hrpelje.
Več o tem

(2) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Izola-Piran dne 23. 9.

18.09.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria« 23. 9. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje./Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell'evento »I feel Slovenia Ironman 70.3 Istria slovena« in data 23.9.2018 verrà modificato il tragitto delle linee urbane ed extraurbane sul territorio della Città Comune di Capodistria, Comuni di Isola, Ancarano e Kozina-Hrpelje.
Več o tem

(3) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Ankaran-Lazaret meja dne 23. 9.

18.09.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria« 23. 9. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje./Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell'evento »I feel Slovenia Ironman 70.3 Istria slovena« in data 23.9.2018 verrà modificato il tragitto delle linee urbane ed extraurbane sul territorio della Città Comune di Capodistria, Comuni di Isola, Ancarano e Kozina-Hrpelje.
Več o tem