OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v izvajanju mestnega prometa Koper in linij Koper-Piran-Koper ter Koper-Ankaran-Lazaret meja dne 8. 7. - Arriva

OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v izvajanju mestnega prometa Koper in linij Koper-Piran-Koper ter Koper-Ankaran-Lazaret meja dne 8. 7.

Koper, 05.07.2018

Obveščamo vas, da se zaradi del 8. 7. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestnega prometa na liniji Koper-Piran-Koper ter Koper-Ankaran-Lazaret meja.

 

V času med 7.00 in 12.00 uro vse linije mestnega prometa in linija Koper-Piran Koper vozijo iz postajališča Sv.Ana V.n.  (Koper V.n.) mimo Intereurope na Ferrarsko in po Pristaniški do postajališča Tržnica. Na linijah mestnega prometa števila 1 (Koper Šalara-Kampel) in 8 (Potniški t.-Olmo-Potniški t.) je nadomestno postajališče za Banko (postajališče izven uporabe) postajališče Tržnica, na liniji Koper-Lazaret meja je nadomestno postajališče Koper Stadion. Izven uporabe je tudi avtobusno postajališče Kosovelov trg

 

V času med 12.00 in 14.00 uro je izven uporabe avtobusno postajališče Zeleni park. Nadomestno postajališče je Banka, vsi avtobusi kateri prihajajo na postajališče Zeleni park vozijo po cesti Z.P.Godina do postajališča Banka (linije mestnega prometa v smeri Potniški terminal Banka I)

 

Morebitne dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 662-5105 in 662-5103.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 


 

Si avvisa la gentile clientela che a causa di lavori dal 8.7.2018 verrà modificato il servizio delle linee urbane di Capodistria e quelle extraurbane delle linee Capodistria-Pirano-Capodistria e Capodistria-Ancarano-Lazzaretto confine.

 

Durante l’orario dalle 7.00 alle 12.00 tutte le linee urbane e la linea Capodistria-Pirano-Capodistria servono la fermata Sv.Ana V.n.  (Capidistria V.n.), passano vicino a Intereuropa sulla Ferrarska e lungo la Pristaniška e proseguono sino alla fermata Tržnica. Sulle linee urbane n. 1 (Capodistria Šalara-Kampel) e n. 8 (Terminal passeggeri-Olmo-Terminal passeggeri) la fermata sostitutiva per Banka (fermana non in uso) è la fermata Tržnica, sulla linea Capodistria-Lazzaretto confine la fermata sostitutiva è Capidistria Stadion.

 

Durante l’orario dalle 12.00 alle 14.00 non verrà servita la fermata Zeleni park. La fermata sostitutiva è Banka, tutti gli autobus che arrivano alla fermata Zeleni park viaggiano lungo la strada Z.P.Godina sino alla fermata Banka (linee urbane nella direzione di Terminal passeggeri  Banka I)

 

Per eventuali informazioni chiamare in numero 662-5015 oppure il 662-5103.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

Predprodaja IJPP in delavskih mesečnih vozovnic na liniji Ljubljana-Senožeti za šolsko leto 2018/2019

19.09.2018

Obveščamo vam, da bo poračun sofinanciranja za IJPP vozovnic s strani občine Dol pri Ljubljani možen v prostorih občine Dol pri Ljubljani.
Več o tem

(1) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na območju območju MO Koper, Občine Izola, Ankarana in relaciji Kozina-Hrpelje dne 23. 9.

18.09.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria« 23.9.2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje./Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell'evento »I feel Slovenia Ironman 70.3 Istria slovena« in data 23.9.2018 verrà modificato il tragitto delle linee urbane di Capodistria ed extraurbane sul territorio della Città Comune di Capodistria, Comuni di Isola, Ancarano e Kozina-Hrpelje.
Več o tem

(2) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Izola-Piran dne 23. 9.

18.09.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria« 23. 9. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje./Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell'evento »I feel Slovenia Ironman 70.3 Istria slovena« in data 23.9.2018 verrà modificato il tragitto delle linee urbane ed extraurbane sul territorio della Città Comune di Capodistria, Comuni di Isola, Ancarano e Kozina-Hrpelje.
Več o tem