OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v izvajanju mestnega prometa Koper in linij Koper-Piran-Koper ter Koper-Ankaran-Lazaret meja dne 8. 7. - Arriva

OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v izvajanju mestnega prometa Koper in linij Koper-Piran-Koper ter Koper-Ankaran-Lazaret meja dne 8. 7.

Koper, 05.07.2018

Obveščamo vas, da se zaradi del 8. 7. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestnega prometa na liniji Koper-Piran-Koper ter Koper-Ankaran-Lazaret meja.

 

V času med 7.00 in 12.00 uro vse linije mestnega prometa in linija Koper-Piran Koper vozijo iz postajališča Sv.Ana V.n.  (Koper V.n.) mimo Intereurope na Ferrarsko in po Pristaniški do postajališča Tržnica. Na linijah mestnega prometa števila 1 (Koper Šalara-Kampel) in 8 (Potniški t.-Olmo-Potniški t.) je nadomestno postajališče za Banko (postajališče izven uporabe) postajališče Tržnica, na liniji Koper-Lazaret meja je nadomestno postajališče Koper Stadion. Izven uporabe je tudi avtobusno postajališče Kosovelov trg

 

V času med 12.00 in 14.00 uro je izven uporabe avtobusno postajališče Zeleni park. Nadomestno postajališče je Banka, vsi avtobusi kateri prihajajo na postajališče Zeleni park vozijo po cesti Z.P.Godina do postajališča Banka (linije mestnega prometa v smeri Potniški terminal Banka I)

 

Morebitne dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 662-5105 in 662-5103.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 


 

Si avvisa la gentile clientela che a causa di lavori dal 8.7.2018 verrà modificato il servizio delle linee urbane di Capodistria e quelle extraurbane delle linee Capodistria-Pirano-Capodistria e Capodistria-Ancarano-Lazzaretto confine.

 

Durante l’orario dalle 7.00 alle 12.00 tutte le linee urbane e la linea Capodistria-Pirano-Capodistria servono la fermata Sv.Ana V.n.  (Capidistria V.n.), passano vicino a Intereuropa sulla Ferrarska e lungo la Pristaniška e proseguono sino alla fermata Tržnica. Sulle linee urbane n. 1 (Capodistria Šalara-Kampel) e n. 8 (Terminal passeggeri-Olmo-Terminal passeggeri) la fermata sostitutiva per Banka (fermana non in uso) è la fermata Tržnica, sulla linea Capodistria-Lazzaretto confine la fermata sostitutiva è Capidistria Stadion.

 

Durante l’orario dalle 12.00 alle 14.00 non verrà servita la fermata Zeleni park. La fermata sostitutiva è Banka, tutti gli autobus che arrivano alla fermata Zeleni park viaggiano lungo la strada Z.P.Godina sino alla fermata Banka (linee urbane nella direzione di Terminal passeggeri  Banka I)

 

Per eventuali informazioni chiamare in numero 662-5015 oppure il 662-5103.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

OBVESTILO: Sprememba v izvajanju avtobusnih prevozov na relaciji Hoče-Maribor

19.07.2018

Zaradi gradbenih del na cesti Hoče – Maribor je prišlo do sprememb pri izvajanju avtobusnih prevozov.
Več o tem

Spremembe pri izvajanju linij na relaciji Ledinek – Trate/Muri grad

18.07.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi popolne zapore ceste na področju Svete Ane v Slovenskih Goricah od 18. 7. 2018 do 31. 8. 2018 oz. dokončanja del, prišlo do spremembe pri izvajanju linij na relaciji Ledinek – Trate/Muri grad.
Več o tem

Popolna zapora rondoja na Mlaki

13.07.2018

Obveščamo vas, da bo v soboto 14. 7. od 3.00 do 18.00 vpeljana popolna zapora rondoja na Mlaki. Zaradi popolne zapore bodo avtobusi, na progi 7 in na relaciji Kranj-Golnik-Kranj, vozili po obvozu po Pokopališki ulici.
Več o tem