OBVESTILO//AVVISO: Spremembe avtobusnega prometa zaradi prireditve Istrski maraton - Arriva

OBVESTILO//AVVISO: Spremembe avtobusnega prometa zaradi prireditve Istrski maraton

Koper, 31.03.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe »5. Istrskega maratona«,  8. 4. 2018, med 10.15 in 12.10 uro, spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa:

 

Linija MP štev. 1 Koper-(Šalara)-Kampel-Koper

  • Vozi iz AP Koper-Supernova, po Ferrarski do postajališča Stadion in po voznem redu naprej. V odhodu iz Kampela (Šalare) vozi po voznem redu do postajališča Lesnina, po Ferrarski do postajališča Luka-Supernova-AP

 

Linija MP štev. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper

  • Vozi iz AP Koper-Supernova, po Ferrarski, Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion) in obvoznici (AC) do postajališča Mandrač ter po voznem redu naprej. V odhodu iz Bolnice (Markovca) vozi do postajališča Pasarela, po cesti ZP Godina in Ferrarski do postajališča Luka-Supernova-AP

 

Linija MP štev. 5 in 6 (med 10.15 in 12.50 uro) Potniški t.-Brolo-Žusterna-Markovec-Potniški t.-Brolo

  • Začetek linije je iz postajališča Supernova, po Ferrarski, Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion), obvoznici (AC) in cesti Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Vena Pilona) do postajališča Markovec Center za Gradom (z opravljeno krožno vožnjo). V odhodu iz Markovca Center za Gradom (po opravljeni krožni vožnji) vozi po cesti

 

Vena Pilona (z obveznim ustavljanjem na postajališču Nova K), cesti ZP Godina in Ferrarski do postajališča Luka-Supernova.

 

Linija MP štev. 7 Potniški t.-Markovec-Potniški t.

  • Začetek linije je iz postajališča Supernova, po Ferrarski, Ljubljanski (z ustavljanjem na postajališču Stadion) in obvoznici (AC) do postajališča Nova ter po voznem redu (Markovec-Rozmanova) do postajališča Nova, po cesti ZP Godina, Ferrarski do postajališča Luka-Supernova

 

Linija MP štev. 8 Potniški t.-Olmo-Potniški t.

  • Začetek linije je iz postajališča Supernova, po Ferrarski do postajališča Stadion in po voznem redu (Rozmanova-Olmo) do postajališča Lesnina, po Ferrarski do postajališča Luka-Supernova.

 

V času prireditve niso v uporabi nslednja avtobusna postajališča: Potniški terminal, Sv.Ana p.t.,  Sv.Ana V.n. (Koper Vojkovo nabrežje), Sv.Ana, trg Brolo, Kosovelov trg, Banka (v obeh smereh), Tržnica, Zeleni park, Žusterna (v obeh smereh), Molet, Krožna K, Dolga Reber, Žusterna III (v obeh smereh) in Beblerjeva K

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5103 in (05) 662-5105.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

———-

 

A V V I S O

 

Vi avvisiamo che a causa del evento »5. Istrskega maratona«  del 8.4.2018 dalle ore 10.15 alle 12.10 verrà cambiato il transito del traffico urbano  e suburbano

 

– 1 Capodistria – Campel – Capodistria

 

2 Capodistria – Monte Marco – Ospedale – Capodistria

 

– 5 Piazza Brolo – Giusterna – Monte Marco – Piazza Brolo

 

– 6 Terminal Passeggeri – Giusterna – Monte Marco – Terminal  Passeggeri

 

– 7 Terminal Passeggeri – Monte Marco – Terminal Passeggeri

 

– 8 Terminal Passeggeri – Olmo – Terminal Passeggeri

 

Durante la manifestazione non saranno in vigore le fermate presso: Terminale Passeggeri, St.Anna t.p., St.Anna Riva Janko Premrl-Vojko, St.Anna, Piazza Brolo,  Piazza Kosovel, Banca (ambedue),  Mercato, Zeleni park Giusterna (ambedue), Moleto, Strada circolare inc., Costa lunga, Giusterna III (ambedue) e Via Aleš Bebler inc.

 

Per le ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi al seguente numero telefonico 662-50103 in 662-5105.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

Spremembe pri obratovanju linij družbe Arriva Štajerska

16.08.2018

V skladu z navodili pristojnega ministrstva in politiko ureditve avtobusnih postajališč v Mestni občini Maribor, s 1. 9. 2018 prihaja do sprememb na linijah družbe Arriva Štajerska, ki vozijo v Maribor in iz Maribora.
Več o tem

Subvencionirane dijaške vozovnice za šolsko leto 2018/2019

14.08.2018

Za pot v šolo in nazaj domov so tudi to šolsko leto na voljo super ugodne mesečne, polletne in letne subvencionirane vozovnice IJPP.
Več o tem

26. seja skupščine družbe Arriva Štajerska d.d.

27.07.2018

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, Maribor, uprava družbe sklicuje 26. sejo skupščine družbe Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d.
Več o tem