OBVESTILO/AVVISO: Sprememba v izvajanju linij mestnega prometa Koper na območju Markovca 17. in 18.7. - Arriva

OBVESTILO/AVVISO: Sprememba v izvajanju linij mestnega prometa Koper na območju Markovca 17. in 18.7.

Koper, 12.07.2018

Obveščamo vas, da se zaradi popolne zapore Beblerjeve ulice 17. in 18.7.2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper na območju Markovca.

 

Linije katere vozijo do/iz Bolnišnice (linija 2 in 2A) ne bodo delale po prihodu iz Bolnišnice na Markovec C. za Gradom kroga Beblerjeva-Kozlovičeva-Kvedrova. Odhod iz postajališča Markovec C. za Gradom bo 4 minute kasneje glede na odhod po voznem redu, avtobusi bodo vozili preko semaforiziranega križišča na Kvedrovi cesti in po voznem redu iz postajališča Markovec proti Kopru.

 

Avtobusi v smeri Markovec C. za Gradom – Bolnišnica bodo ravno tako vozili preko semaforiziranega križišča na Kvedrovi cesti.

 

Na liniji 5 (Markovec C. za Gradom-Trg Brolo) in na liniji 6 (Markovec C. za Gradom-Potniški terminal) se prevoz na relaciji Markovec Center za Gradom-Beblerjeva-Kozlovičeva-Markovec C.za Gradom ne izvaja.

 

V času zapore sta izven uporabe postajališči Beblerjeva in Kozlovičeva, odhodi iz postajališča na Kvedrovi v smeri Semedela-Koper pa so 7 minut prej kot je navedeno v voznem redu (velja za liniji 2 in 2A)

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 662-5105 in 662-510

 

Prosimo za razumevanje.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenska in Primorska d.o.o.

 

_______________

 

AVVISO

 

Si avvisa la gentile clientela che a causa della chiusura della via Beblerjeva ulica nelle date 17 e 18.7.2018 verrà modificato il tragitto delle linee urbane nell’area di Markovec.

 

Le linee che procedono ed arrivano da Bolnišnica/Ospedale (linea 2 e 2A) dopo l’arrivo da Bolnišnica/Ospedale sul  Markovec C. za Gradom non faranno il giro  Beblerjeva-Kozlovičeva-Kvedrova. La partenza dalla fermata Markovec C.  Gradom arriverà 4 minuti più tardi rispetto alla partenza regolare indicata sull’orario, gli autobus passeranno attraverso l’incrocio con semaforo presso la via Kvedrova cesta e, come da orario, passeranno dalla fermata di Markovec per procedere verso Capodistria.

 

Gli autobus nella direzione verso Markovec C. za Gradom – Bolnišnica/Ospedale proseguiranno diritti attraverso l’incrocio con semaforo sulla via Kvedrova cesta.

 

Sulla linea 5 (Markovec C. za Gradom-Piazza Brolo) e sulla linea 6 (Markovec C. za Gradom-Terminal passeggeri) la linea che serve il tratto Markovec Center za Gradom-Beblerjeva-Kozlovičeva-Markovec C.za Gradom viene soppressa.

 

Durante la chiusura non verranno servite le fermate Beblerjeva e  Kozlovičeva, le partenze dalla fermata presso la  Kvedrova in direzione Semedela-Capodistria avverranno  7 minuti in anticipo rispetto a quanto indicato sull’orario  (vale anche per le linee 2 e 2A).

 

Per eventuali informazioni chiamare in numero 662-5105 oppure il 662-5103.

 

Ci scusiamo per il disagio.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

(1) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na območju območju MO Koper, Občine Izola, Ankarana in relaciji Kozina-Hrpelje dne 23. 9.

18.09.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria« 23.9.2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje./Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell'evento »I feel Slovenia Ironman 70.3 Istria slovena« in data 23.9.2018 verrà modificato il tragitto delle linee urbane di Capodistria ed extraurbane sul territorio della Città Comune di Capodistria, Comuni di Isola, Ancarano e Kozina-Hrpelje.
Več o tem

(2) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Izola-Piran dne 23. 9.

18.09.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria« 23. 9. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje./Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell'evento »I feel Slovenia Ironman 70.3 Istria slovena« in data 23.9.2018 verrà modificato il tragitto delle linee urbane ed extraurbane sul territorio della Città Comune di Capodistria, Comuni di Isola, Ancarano e Kozina-Hrpelje.
Več o tem

(3) OBVESTILO/AVVISO: Spremembe v obratovanju avtobusnega prometa na liniji Koper-Ankaran-Lazaret meja dne 23. 9.

18.09.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »I FEEL SLOVENIA. IRONMAN 70.3 Slovenian Istria« 23. 9. 2018 spremenjeno izvajanje linij mestnega in primestnega prometa na območju MO Koper, Občine Izola, Ankaran in Kozina-Hrpelje./Si avvisa la gentile clientela che in occasione dell'evento »I feel Slovenia Ironman 70.3 Istria slovena« in data 23.9.2018 verrà modificato il tragitto delle linee urbane ed extraurbane sul territorio della Città Comune di Capodistria, Comuni di Isola, Ancarano e Kozina-Hrpelje.
Več o tem