OBVESTILO//AVVISO: Sprememba pri izvajanju prometa zaradi prireditve Rumena noč - Arriva

OBVESTILO//AVVISO: Sprememba pri izvajanju prometa zaradi prireditve Rumena noč

Koper, 27.07.2017

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve »Rumena noč«, v času od 28.7., po 18.00 do 30.7.2017, spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestne linije Koper-Piran-Koper:

 

 • linija mestnega prometa št. 1 Koper-(Šalara) Kampel-Koper: avtobusi v smeri vožnje Kampel (Šalara)-Koper AP ne vozijo skozi postajališče Zeleni park. Nadomestno postajališče je Banka.

 

 • linija mestnega prometa št. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper: avtobusi v smeri vožnje Bolnica (Markovec)-Koper AP ne vozijo skozi postajališče Zeleni park. Nadomestno postajališče je Banka.

 

 • linija mestnega prometa št. 6 Potniški terminal – Žusterna – Markovec – Potniški terminal: vozi iz nadomestnega postajališča na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Markovca vozi do postajališča Mandrač-Banka (Ferrarska)-Potniški terminal.

 

 • linija mestnega prometa št. 7 Potniški terminal – Markovec – Rozmanova – Potniški Terminal: vozi iz nadomestnega postajališča na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Markovca (Rozmanove) vozi do postajališča Nova-Banka (Ferrarska)-Potniški terminal.

 

 • linija mestnega prometa št. 8 Potniški terminal – Olmo – Potniški Terminal:  vozi iz nadomestnega postajališča na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Olma  vozi po voznem redu do postajališča Lesnina-Banka I-Banka (Ferrarska) Potniški terminal.

 

 • linija Koper-Piran-Koper: avtobusi v smeri vožnje Piran (Izola)-Koper AP ne vozijo skozi postajališče Koper Soča (Zeleni park). Nadomestno postajališče je Banka.

 

V času prireditve niso v uporabi avtobusna postajališča: Potniški terminal (nadomestno na platoju za pristajanje potniških ladij) in Zeleni park.

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5105 in  (05) 662-5103.

 

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

__________________________

 

AVVISO

 

Si avvisa la gentile Utenza che in occasione della manifestazione »La notte gialla« dal 28/7 al 30/7/2017 verranno modificati i percorsi delle linee del trasporto urbano di Capodistria e della linea suburbana Capodistria-Pirano-Capodistria dalle ore 18.00 in poi:

 

 • linea n° 1 Capodistria-(Salara) Campel-Capodistria: gli autobus in direzione Campel (Salara)-Capodistria autostazione non fermeranno a Zeleni park. La fermata sostitutiva è Banca.

 

 • linea n° 2 Capodistria-Monte San Marco-Ospedale-Capodistria: gli autobus in direzione Ospedale (Monte San Marco)-Capodistria autostazione non fermeranno a Zeleni park. La fermata sostitutiva è Banca.

 

 • linea n° 6 Terminal Passeggeri – Giusterna – Monte San Marco – Terminal Passeggeri: gli autobus partiranno dalla fermata sostitutiva sulla piattaforma di attracco delle navi passeggeri. In partenza da Monte San Marco fermeranno alle fermate Mandracchio-Banca (via Ferrari)-Terminal Passeggeri.

 

 • linea n° 7 Terminal passeggeri – Monte San Marco – via Rozman – Terminal Passeggeri: gli autobus partiranno dalla fermata sostitutiva sulla piattaforma di attracco delle navi passeggeri. In partenza da Monte San Marco (via Rozman) fermeranno alle fermate Nova-Banca (via Ferrari)-Terminal Passeggeri.

 

 • linea n° 8 Terminal passeggeri – Olmo – Terminal passeggeri: gli autobus partiranno dalla fermata sostitutiva sulla piattaforma di attracco delle navi passeggeri. In partenza da Olmo fermeranno in base all’orario di passaggio alle fermate Lesnina-Banca I-Banca (via Ferrari)- Terminal Passeggeri.

 

 • Linea Capodistria-Pirano- Capodistria: gli autobus diretti da Pirano (Isola) a Capodistria autostazione non fermeranno a Capodistria Soča (Zeleni park). La fermata sostitutiva è Banca.

 

Durante l’evento sarà sospese le fermate: Terminal passeggeri (fermata sostitutiva sulla piattaforma di arrivo delle navi passeggeri) e Zeleni park (Koper Soča).

 

Ulteriori informazioni saranno disponibili telefonicamente ai numeri (05) 662-5105 e  (05) 662-5103.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

OBVESTILO//AVVISO: Sprememba voznega reda v mestnem prometu Piran

19.06.2018

Obveščamo vas, da od 25. 6. 2018 prične v mestnem prometu Piran veljati spremenjen vozni red.//Si avvisa la gentile clientela che dal 25.6.2018 per le linee urbane di Pirano entra in vigore il nuovo orario modificato.
Več o tem

OBVESTILO//AVVISO: Spremembe v obratovanju linije Koper-Izola-Piran-Koper na območju centra Izole dne 23. 6.

19.06.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe kolesarske dirke 23. 6. 2018, med 8.30 in 12.15 uro, spremenjeno izvajanje primestne linije Koper-Izola-Piran-Koper na območju centra Izole.//Avvisiamo la gentile clientela che in occasione delle gara ciclistica che si terrà in data 23.6.2018, dalle 8.30 alle 12.15, verrà modificato il servizio della linea extraurbana Capodistria-Isola-Pirano-Capodistria presso l'area del centro di Isola.
Več o tem

Prosto mesto v Arrivinem programu za diplomante

18.06.2018

Iščemo sveže diplomante (m/ž), ki želijo uspeti v mednarodnem programu na strokovnih področjih: tehnika; informatika; promet.
Več o tem