OBVESTILO//AVVISO: Sprememba pri izvajanju prometa zaradi prireditve Rumena noč - Arriva

OBVESTILO//AVVISO: Sprememba pri izvajanju prometa zaradi prireditve Rumena noč

Koper, 27.07.2017

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve »Rumena noč«, v času od 28.7., po 18.00 do 30.7.2017, spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestne linije Koper-Piran-Koper:

 

 • linija mestnega prometa št. 1 Koper-(Šalara) Kampel-Koper: avtobusi v smeri vožnje Kampel (Šalara)-Koper AP ne vozijo skozi postajališče Zeleni park. Nadomestno postajališče je Banka.

 

 • linija mestnega prometa št. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper: avtobusi v smeri vožnje Bolnica (Markovec)-Koper AP ne vozijo skozi postajališče Zeleni park. Nadomestno postajališče je Banka.

 

 • linija mestnega prometa št. 6 Potniški terminal – Žusterna – Markovec – Potniški terminal: vozi iz nadomestnega postajališča na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Markovca vozi do postajališča Mandrač-Banka (Ferrarska)-Potniški terminal.

 

 • linija mestnega prometa št. 7 Potniški terminal – Markovec – Rozmanova – Potniški Terminal: vozi iz nadomestnega postajališča na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Markovca (Rozmanove) vozi do postajališča Nova-Banka (Ferrarska)-Potniški terminal.

 

 • linija mestnega prometa št. 8 Potniški terminal – Olmo – Potniški Terminal:  vozi iz nadomestnega postajališča na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Olma  vozi po voznem redu do postajališča Lesnina-Banka I-Banka (Ferrarska) Potniški terminal.

 

 • linija Koper-Piran-Koper: avtobusi v smeri vožnje Piran (Izola)-Koper AP ne vozijo skozi postajališče Koper Soča (Zeleni park). Nadomestno postajališče je Banka.

 

V času prireditve niso v uporabi avtobusna postajališča: Potniški terminal (nadomestno na platoju za pristajanje potniških ladij) in Zeleni park.

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5105 in  (05) 662-5103.

 

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

__________________________

 

AVVISO

 

Si avvisa la gentile Utenza che in occasione della manifestazione »La notte gialla« dal 28/7 al 30/7/2017 verranno modificati i percorsi delle linee del trasporto urbano di Capodistria e della linea suburbana Capodistria-Pirano-Capodistria dalle ore 18.00 in poi:

 

 • linea n° 1 Capodistria-(Salara) Campel-Capodistria: gli autobus in direzione Campel (Salara)-Capodistria autostazione non fermeranno a Zeleni park. La fermata sostitutiva è Banca.

 

 • linea n° 2 Capodistria-Monte San Marco-Ospedale-Capodistria: gli autobus in direzione Ospedale (Monte San Marco)-Capodistria autostazione non fermeranno a Zeleni park. La fermata sostitutiva è Banca.

 

 • linea n° 6 Terminal Passeggeri – Giusterna – Monte San Marco – Terminal Passeggeri: gli autobus partiranno dalla fermata sostitutiva sulla piattaforma di attracco delle navi passeggeri. In partenza da Monte San Marco fermeranno alle fermate Mandracchio-Banca (via Ferrari)-Terminal Passeggeri.

 

 • linea n° 7 Terminal passeggeri – Monte San Marco – via Rozman – Terminal Passeggeri: gli autobus partiranno dalla fermata sostitutiva sulla piattaforma di attracco delle navi passeggeri. In partenza da Monte San Marco (via Rozman) fermeranno alle fermate Nova-Banca (via Ferrari)-Terminal Passeggeri.

 

 • linea n° 8 Terminal passeggeri – Olmo – Terminal passeggeri: gli autobus partiranno dalla fermata sostitutiva sulla piattaforma di attracco delle navi passeggeri. In partenza da Olmo fermeranno in base all’orario di passaggio alle fermate Lesnina-Banca I-Banca (via Ferrari)- Terminal Passeggeri.

 

 • Linea Capodistria-Pirano- Capodistria: gli autobus diretti da Pirano (Isola) a Capodistria autostazione non fermeranno a Capodistria Soča (Zeleni park). La fermata sostitutiva è Banca.

 

Durante l’evento sarà sospese le fermate: Terminal passeggeri (fermata sostitutiva sulla piattaforma di arrivo delle navi passeggeri) e Zeleni park (Koper Soča).

 

Ulteriori informazioni saranno disponibili telefonicamente ai numeri (05) 662-5105 e  (05) 662-5103.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

Zamude v javnem potniškem prometu zaradi vremenskih razmer

12.02.2018

Obveščamo vas, da zaradi napovedanih snežnih padavin lahko prihaja do krajših zamud avtobusov v javnem potniškem prometu.
Več o tem

EVROPA 2018, KATALOG IZLETOV IN POTOVANJ

10.02.2018

Katalog izletov in potovanj naše turistične agencije Alpetour, Evropa 2018, izide 13. februarja 2018, na spletu pa je na voljo že danes.
Več o tem

OBVESTILO//AVVISO: Spremembe prometa na linijah Koper-Izola-Piran-Koper in Koper-Ankaran-Lazaret-Koper zaradi pustne povorke

07.02.2018

Obveščamo vas, da bodo zaradi pustne povorke dne 10.2.2018 med 10.00 in 15.00 uro spremenjene linije primestnega prometa./Vi avvisiamo che a causa del corteo carnevale del 10 febbraio 2018 dalle ore 10,00 alle ore 15,00 verrà cambiato il transito del traffico urbano numero...
Več o tem