OBVESTILO//AVVISO: Sprememba pri izvajanju prometa zaradi prireditve Rumena noč - Arriva

OBVESTILO//AVVISO: Sprememba pri izvajanju prometa zaradi prireditve Rumena noč

Koper, 27.07.2017

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve »Rumena noč«, v času od 28.7., po 18.00 do 30.7.2017, spremenjeno izvajanje linij mestnega prometa Koper in primestne linije Koper-Piran-Koper:

 

 • linija mestnega prometa št. 1 Koper-(Šalara) Kampel-Koper: avtobusi v smeri vožnje Kampel (Šalara)-Koper AP ne vozijo skozi postajališče Zeleni park. Nadomestno postajališče je Banka.

 

 • linija mestnega prometa št. 2 Koper-Markovec-Bolnica-Koper: avtobusi v smeri vožnje Bolnica (Markovec)-Koper AP ne vozijo skozi postajališče Zeleni park. Nadomestno postajališče je Banka.

 

 • linija mestnega prometa št. 6 Potniški terminal – Žusterna – Markovec – Potniški terminal: vozi iz nadomestnega postajališča na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Markovca vozi do postajališča Mandrač-Banka (Ferrarska)-Potniški terminal.

 

 • linija mestnega prometa št. 7 Potniški terminal – Markovec – Rozmanova – Potniški Terminal: vozi iz nadomestnega postajališča na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Markovca (Rozmanove) vozi do postajališča Nova-Banka (Ferrarska)-Potniški terminal.

 

 • linija mestnega prometa št. 8 Potniški terminal – Olmo – Potniški Terminal:  vozi iz nadomestnega postajališča na platoju za pristajanje potniških ladij. V odhodu iz Olma  vozi po voznem redu do postajališča Lesnina-Banka I-Banka (Ferrarska) Potniški terminal.

 

 • linija Koper-Piran-Koper: avtobusi v smeri vožnje Piran (Izola)-Koper AP ne vozijo skozi postajališče Koper Soča (Zeleni park). Nadomestno postajališče je Banka.

 

V času prireditve niso v uporabi avtobusna postajališča: Potniški terminal (nadomestno na platoju za pristajanje potniških ladij) in Zeleni park.

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (05) 662-5105 in  (05) 662-5103.

 

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

__________________________

 

AVVISO

 

Si avvisa la gentile Utenza che in occasione della manifestazione »La notte gialla« dal 28/7 al 30/7/2017 verranno modificati i percorsi delle linee del trasporto urbano di Capodistria e della linea suburbana Capodistria-Pirano-Capodistria dalle ore 18.00 in poi:

 

 • linea n° 1 Capodistria-(Salara) Campel-Capodistria: gli autobus in direzione Campel (Salara)-Capodistria autostazione non fermeranno a Zeleni park. La fermata sostitutiva è Banca.

 

 • linea n° 2 Capodistria-Monte San Marco-Ospedale-Capodistria: gli autobus in direzione Ospedale (Monte San Marco)-Capodistria autostazione non fermeranno a Zeleni park. La fermata sostitutiva è Banca.

 

 • linea n° 6 Terminal Passeggeri – Giusterna – Monte San Marco – Terminal Passeggeri: gli autobus partiranno dalla fermata sostitutiva sulla piattaforma di attracco delle navi passeggeri. In partenza da Monte San Marco fermeranno alle fermate Mandracchio-Banca (via Ferrari)-Terminal Passeggeri.

 

 • linea n° 7 Terminal passeggeri – Monte San Marco – via Rozman – Terminal Passeggeri: gli autobus partiranno dalla fermata sostitutiva sulla piattaforma di attracco delle navi passeggeri. In partenza da Monte San Marco (via Rozman) fermeranno alle fermate Nova-Banca (via Ferrari)-Terminal Passeggeri.

 

 • linea n° 8 Terminal passeggeri – Olmo – Terminal passeggeri: gli autobus partiranno dalla fermata sostitutiva sulla piattaforma di attracco delle navi passeggeri. In partenza da Olmo fermeranno in base all’orario di passaggio alle fermate Lesnina-Banca I-Banca (via Ferrari)- Terminal Passeggeri.

 

 • Linea Capodistria-Pirano- Capodistria: gli autobus diretti da Pirano (Isola) a Capodistria autostazione non fermeranno a Capodistria Soča (Zeleni park). La fermata sostitutiva è Banca.

 

Durante l’evento sarà sospese le fermate: Terminal passeggeri (fermata sostitutiva sulla piattaforma di arrivo delle navi passeggeri) e Zeleni park (Koper Soča).

 

Ulteriori informazioni saranno disponibili telefonicamente ai numeri (05) 662-5105 e  (05) 662-5103.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

Spremenjen delovni čas prodajnega mesta AP Ptuj dne 16. 10.

12.10.2017

Obveščamo vas, da bo blagajna na Ptuju (Osojnikova cesta 11) v ponedeljek, 16. 10., izjemoma odprta od 8:00 – 15:30.
Več o tem

Zaključek gradbenih del v naselju Markovci pri Ptuju

02.10.2017

Obveščamo vas, da je v naselju Markovci pri Ptuju končana izgradnja krožišč in avtobusnih postajališč v obeh smereh (v smeri Ptuja in Borla).
Več o tem

OBVESTILO/AVVISO: S 1. 10. 2017 sprememba voznih redov v mestnem prometu Piran

28.09.2017

Obveščamo vas, da s 1. 10. 2017 prične veljati v mestnem prometu Piran spremenjen vozni red z veljavnostjo do 31.10./Si informa che dal 1 ottobre 2017 entra in vigore l'orario modificato della rete di trasporto pubblico urbano di Pirano.
Več o tem