OBVESTILO//AVISO: Spremenjeno izvajanje linij 6, 7, in 8 mestnega prometa Koper - Arriva

OBVESTILO//AVISO: Spremenjeno izvajanje linij 6, 7, in 8 mestnega prometa Koper

Koper, 24.08.2017

Obveščamo vas, da bo v času od 28. 8. 2017 od 8.00 ure do predvidoma 10. 9. 2017, zaradi sanacije prehoda za pešce na Pristaniški ulici spremenjeno izvajanje linij mestnega Koper na linijah 6, 7 in 8. Avtobusno postajališče Potniški terminal se prestavi na plato za pristajanje potniških ladij.

 

  • Linija 6 v odhodu iz Markovca vozi do postajališča Zeleni park-Banka, po Ferrarski na potniški terminal

 

  • Linija 7 v odhodu iz Kraljeve (Rozmanove) vozi do postajališča Zeleni park – Banka, po Ferrarski na potniški terminal

 

  • Linija 8 v odhodu iz Olma vozi do postajališča Banka I in po Ferrarski na potniški terminal.

 

 

V primeru, da bo na liniji 6 in 7 zaradi obvoza prihajalo do večjih zamud bomo morali spremenit izvajanje teh linij zato prosimo, da ste pozorni na morebiten popravek obvestila

 

Prosimo za razumevanje.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

_____

 

Si avvisa la gentile clientela che dal 28.08.2017 e precisamente dalle ore 8.00 e probabilmente  sino al 10. 9. 2017, verranno modificati i tragitti delle  linee urbane di Capodistria 6, 7 ed 8. La fermata dell’autobus Terminal passeggeri Potniški terminal verrà spostata sulla piattaforma per l’attracco delle navi passeggere. 

 

  • La linea 6 in partenza da Markovec viaggia sino ala fermata Zeleni park-Banka, procede sulla  Ferrarska sino al terminal passeggeri
  • La liena 7 in partenza da Kraljeva  (Rozmanova) viaggia sino alla fermata Zeleni park-Banka, procede sulla  Ferrarska sino al terminal passeggeri

 

  • La linea 8 in partenza da Olmo viaggia sino alla fermata Lesnina, procede sulla Ferrarska sino al terminal passeggeri

 

  • La fermata dell’autobus Banka I non viene servita.

 

Se a causa della deviazione si dovessero creare ingorghi, saremmo costretti a modificare il servizio delle predette linee, per tale motivo, Vi preghiamo di verificare l’eventuale modifica dell’avviso.

 

Ci scusiamo per lo spiacevole inconveniente.

 

Vi auguriamo un viaggio sicuro e piacevole.

 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

Več novic Pojdi nazaj

Novice

OBVESTILO//AVVISO: Spremenjeno izvajanje prometa na relaciji Portorož-Lucija-Portorož

19.09.2017

Obveščamo vas, da bo 24.9.2017 med 7.30 in 15.15 uro zaradi prireditve »Istrski kolesarski maraton« spremenjeno izvajanje mestnega in primestnega prometa na relaciji Portorož-Lucija-Portorož./Si avvisa la gentile clientela che dal 24.9.2017, tra le 7.30 e le 15.15, sul tratto Portorose-Lucia-Portorose verrà modificato il tragitto delle linee urbana ed extraurbana per l’evento »Maratona ciclistica istriana«.
Več o tem

OBVESTILO/AVVISO: Brezplačni prevozi ob Evropskem tednu mobilnosti v občini Piran

15.09.2017

V sklopu aktivnosti ob EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI, bodo v petek 22. 9. 2017, ob DNEVU BREZ AVTOMOBILA, prevozi na vseh mestnih in primestnih avtobusnih linijah BREZPLAČNI./Nell'ambito delle attività che si svolgeranno in occasione della Settimana Europea della Mobilità, venerdì 22. 9.2017, per la GIORNATA SENZA AUTO, i trasporti su tutte le linee urbane ed extraurbane SARANNO GRATUITI.
Več o tem

Spremembe voznih redov na območju mestne občine Ptuj

14.09.2017

Zaradi zapore Ptujskega mostu je prišlo do dodatnih sprememb voznih redov, ki bodo pričele veljati od 18.8.2017.
Več o tem