Alpetour pridobil standard ISO 14001:2015 - Arriva

Alpetour pridobil standard ISO 14001:2015

Kranj, 25.04.2018

Družba Alpetour, Potovalna agencija, ki je del skupine Arriva Slovenija, je uspešno zaključila prizadevanja za pridobitev certifikata sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015. Alpetour tako potrjuje, da poleg svoje poslovne uspešnosti, vsakoletne poslovne rasti, posebno pozornost namenja tudi okolju, v katerem deluje.

 

V Alpetourju smo pred dnevi uspešno zaključili zunanjo presojo sistema ravnanja z okoljem. Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ), je presodil, da so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev certifikata ISO 14001:2015.

 

Alpetour s pridobljenim certifikatom dokazuje, da obvladuje vse vplive svojih dejavnosti, storitev in proizvodov na okolje, upoštevajoč lastno politiko do okolja in njene cilje. Certifikat potrjuje tudi, da družba deluje v skladu z zakonodajo in da je določila kontekst organizacije ob razumevanju potreb in pričakovanj zainteresiranih strani ter da si nenehno prizadeva za izboljševanje vseh procesov v podjetju, ki bi imela kakršen koli vpliv na okolje. Vse navedeno dviguje kakovost življenjskega in poslovnega okolja, v katerega je Alpetour aktivno vpet.

 

V mesecu aprilu 2018 smo izvedli tudi obnovitveno presojo sistema vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2008 in prehodno presojo za novo izdajo standarda ISO 9001:2015. Sistem, ki ga vzdržujemo in nadgrajujemo že vse od leta 2006, nam pomeni usmeritev pri vodenju družbe. Za družbo je še posebno pomembno, da je sistem družbe vitek, da je pretok informacij hiter in da je s tem sistem odziven tudi na prepoznana tveganja in priložnosti na trgu.

 

»Sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 in ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015 sta nam v pomoč pri odločitvah. Z vsako presojo pridobimo nove informacije in izkušnje, s katerimi nadgrajujemo posamezne procese.

 

Z aktivnim delovanjem obvladujemo in zmanjšujemo negativne vplive na okolje z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov, zmanjševanjem porabe energije in uvajanjem uporabe obnovljivih virov,  zmanjšujemo nastajanje odpadkov in se zavezujemo doseči zeleno destinacijo Destination Green.

 

Kakovostno opravljanje osnovne in spremljajočih dejavnosti v podjetju je mogoče le, če se trudimo vsi v podjetju, zato se v svojem imenu in imenu celotnega vodstva skupine Arriva v Sloveniji zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem,« je povedal Bo Karlsson, direktor in predsednik uprave skupine Arriva v Sloveniji.

Več novic Pojdi nazaj

Novice

V Arrivi dobili 22 novih Mercedes-Benz Intouro avtobusov

15.10.2018

Skupina Arriva Slovenija je bogatejša za 22 novih regionalnih avtobusov, kar je po besedah direktorja in predsednika uprave Boja Karlssona dobrodošla pridobitev za vozni park skupine. Gre za 12 m dolge avtobuse, ki so jih danes prejeli od podjetja Autocommerce, in jih predali v promet.
Več o tem

Ukinitev izvajanja Kranvaja v času prireditve

11.10.2018

Obveščamo vas, da v času popolne zapore v središču Kranja, ki bo v soboto 13. 10. 2018, od 11.45 do 13.15, Kranvaj ne bo obratoval.
Več o tem

Začasno ukinjeno postajališče Šenčur in Šenčur na Jami zaradi popolne zapore

10.10.2018

Zaradi popolne zapore v Šenčurju, ki bo potekala 10. 10. 2018, se ukineta postajališči Šenčur in Šenčur na Jami.
Več o tem