SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE IJPP ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 2016/2017 - Arriva

SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE IJPP ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 2016/2017

Maribor, 23.08.2016

image (20)

 

Dragi dijaki in študenti, spoštovani starši,

veseli nas, da ste se tudi letos odločili za nakup subvencionirane vozovnice IJPP, ki vam zagotavlja varnen, zanesljiv in ugoden način potovanja  do kraja šolanja in nazaj domov.

 

V ponedeljek, 29. avgusta 2016, se za dijake in udeležence izobraževanja odraslih začenja predprodaja subvencioniranih mesečnih vozovnic in subvencioniranih vozovnic za 10 voženj na mesec za šolsko leto 2016/2017. Predprodaja subvencioniranih vozovnic za študente za oktober se bo začela  21. septembra 2016. V okviru uvedbe projekta enotne vozovnice IJPP lahko upravičenci od 1. 9. 2016 naprej za pot v šolo in nazaj kot produkt IJPP uporabljajo subvencionirano vozovnico IJPP. Dijaki lahko za pridobitev subvencionirane vozovnice IJPP do 31.10.2016 uporabijo obstoječo vlogo. Za hitrejši postopek izdaje vozovnice na prodajnem mestu upravljavec IJPP priporoča izpolnitev spletnega obrazca oziroma e – vloge.

 

Ključne novosti subvencionirane vozovnice IJPP so naslednje:

  • Nova subvencionirana vozovnica IJPP je enotna elektronska vozovnica, ki jo lahko upravičenec uporablja za prevoz z medkrajevnim avtobusom, vlakom in tudi z mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru. Subvencionirana vozovnica IJPP uporabniku omogoča vsakodnevno prosto izbiro javnega linijskega prevoza na relaciji zapisani v vlogi. Subvencionirana vozovnica za uporabo mestnega prometa v Kranju, Kopru, Novem mestu, na Jesenicah in v Murski Soboti, še ni sestavni del IJPP, zato jo lahko dijaki pridobijo le na prodajnem mestu prevoznika v omenjenem mestnem prometu in se  kot doslej uporablja izključno na vozilih tega prevoznika;
  • Za izdajo subvencionirane vozovnice IJPP se pri izpolnjevanju vloge v polje z nazivom prevoznika vpiše »prevoznik IJPP«, v polje relacija pa vlagatelj vpiše uradno ime postaje ali postajališča, ki je najbližje vlagateljevemu bivališču v času šolanja in ustanovi, v kateri se vlagatelj izobražuje. Uraden naziv najbližje postaje ali postajališča vlagatelji predhodno preverijo na Portalu IJPP. V primeru izdaje kombinirane vozovnice vlagatelj vpiše tudi relacijo, na kateri se bo prevažal z mestnim prometom Ljubljana ali Maribor (Ljubljana – Ljubljana ali Maribor – Maribor);
  • Z namenom hitrejšega postopka izdaje subvencionirane vozovnice IJPP upravljavec IJPP vsem vlagateljem predlaga, da podpisano in s strani izobraževalne ustanove potrjeno vlogo prinesejo k prevozniku, kjer so že preteklo leto oddali vlogo oziroma na prodajno mesto tistega prevoznika, ki bo izvedel pretežni del prevoza;
  • Vozovnica bo naložena na novo brezstično čip kartico IJPP, ki jo uporabniki ob nakupu vozovnice IJPP prejmejo brezplačno na prodajnem mestu prevoznika.  Vsi prevozniki ne bodo izdajali subvencioniranih vozovnic IJPP na vseh svojih prodajnih mestih, zato je pred nakupom subvencionirane vozovnice IJPP s strani vlagatelja potrebno preveriti na www.ijpp.si,  na katerih prodajnih mestih bo omogočen nakup subvencioniranih vozovnic IJPP;
  • Cene subvencioniranih vozovnic IJPP ostajajo enake lanskim cenam subvencioniranih vozovnic.

 

Kaj potrebujete za nakup subvencionirane vozovnice IJPP?IJPP_Infografika_v08_VIG

V skladu s Pravilnikom o izvajanju subvencioniranega prevoza subvencionirana vozovnica pripada vsem dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki imajo bivališče najmanj 2 kilometra oddaljeno od kraja izobraževanja.

 

Za nakup dijaške oz. študentske subvencionirane vozovnice potrebujete:

  • veljavni osebni dokument;
  • natisnjeno izpolnjeno E-VLOGO za izdajo subvencionirane vozovnice IJPP; ali ročno izpolnjeno vlogo na natisnjenem obrazcu (obrazec je dostopen na spletnem naslovu www.ijpp.si);
  • vlogo potrdite na šoli ali ob izdaji vozovnice izpolnjeni vlogi priložite na šoli izdani potrdilo o vpisu.**

 

* Izvajalec vzgojno izobraževalnega programa oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu vlagatelja potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu.
** V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, morate poleg izpolnjene vloge predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je priloga pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu.

 

Kje lahko kupite subvencionirane vozovnice IJPP?

Zaradi hitrejšega postopka izdaje subvencionirane vozovnice IJPP predlagamo, da prej izpolnite E-VLOGO. Natisnjeno, od ustanove šolanja potrjeno in podpisano vlogo prinesete na prodajno mesto prevoznika, kjer ste kupovali subvencionirane vozovnice preteklo leto oziroma do prevoznika, s katerim opravite največ poti.

Seznam prodajnih mest prevoznikov, kjer je možen nakup subvencionirane vozovnice IJPP si lahko pogledate TUKAJ.

 

MESEČNA SUBVECIONIRANA VOZOVNICA IJPP

Subvencionirana vozovnica IJPP  velja na izbrani relaciji za obdobje enega meseca, in sicer od prvega do zadnjega dne v mesecu in še prvi delovni dan naslednjega meseca (sobota se ne šteje kot delovni dan).

Cena subvencionirane vozovnice IJPP, ki jo plača upravičenec je odvisna od dolžine relacije, na kateri upravičenec potuje:

 

Razred/oddaljenost Cena mesečne vozovnice
1. razred: oddaljenost od 2 do 60 km                 25€
2. razred: oddaljenost več kot 60 do vključno 90 km                 35€
3. razred: oddaljenost več kot 90 km                 55€
mesečna subvencionirana kuponska vozovnica za 10 voženj na mesec                 20€

 

ŠTUDENTJE – IMETNIKI SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE ZA 10 VOŽENJ ZA SEPETEMBER

Študentje, ki so na podlagi vloge za študijsko leto 2015/2016 upravičeni do izdaje  subvencionirane vozovnice lahko za mesec september 2016 opravijo nakup subvencionirane vozovnice IJPP za 10 voženj. Nakup bo mogoč le na prodajnem mestu, kjer je bila vloga oddana.

 

POLLETNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA IJPP

 

Razred/oddaljenost*** Dijaki* Študenti**
1. razred oddaljenost od 2 do 6o km    112,50€     90€
2. razred oddaljenost več kot 60 do vključno 90 km    162,50€   130€
3. razred oddaljenost več kot 90 km    262,50€   210€
mesečna subvencionirana kuponska vozovnica za 10 voženj na mesec      87,50€     70€

 

* polletna dijaška velja od 1.9.2016 pa do 30.1.2017 in od 1.2.2017 do 30.6. 2017 (za dijake in študente).
** polletna študentska velja od 1.10.2016 pa do 31.1.2017

 

LETNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA IJPP

 

Razred/oddaljenost Dijaki* Študenti**
1. razred oddaljenost od 2 do 6o km    200€     180€
2. razred oddaljenost več kot 60 do vključno 90 km    300€     270€
3. razred oddaljenost več kot 90 km    500€     450€
mesečna subvencionirana kuponska vozovnica za 10 voženj na mesec    150€     135€

 

* letna dijaška velja od 1.9.2016 pa do 30.6.2017
** letna študentska velja od 1.10.2016 pa do 30.6.2017

 

SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA IJPP za mestno območje LJUBLJANE in MARIBORA

Upravičenec lahko na območju mestnega prometa Ljubljana in Maribor izvede nakup kombinirane subvencionirane vozovnice IJPP. Za uporabo vseh ostalih mestnih prometov ostaja način izdaje kombinirane subvencionirane mesečne vozovnice ali subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec nespremenjen, saj so obravnavane vozovnice produkt prevoznika, ki še ni vključen v sistem IJPP.

 

Cene subvencioniranih mesečnih vozovnic v mestnem prometu za upravičence znašajo:

 

Mestni promet Mesečna vozovnica
    xxxxx 1 cona 2 coni  3 cone
Ljubljana 20,00 25,00 25,00
Maribor 15,61    /   /

 

V vlogi je potrebno pravilno vnesti uporabo mestnega prevoza!

 

Za subvencionirano mestno vozovnico IJPP, ki je kupljena na podlagi izdane subvencionirane vozovnice IJPP za medkrajevni prevoz, je potrebno doplačilo. Upravičenci lahko izbirajo med mesečnim, polletnim oziroma letnim doplačilom.

 

Doplačila za mestni promet (v EUR)

Doplačila za mestni promet (v EUR) Mesečna Polletna študentska Polletna dijaška letna študentska Letna dijaška
Ljubljana 10,00 40,00 50,00 90,00 100,00
Maribor 5,00 20,00 25,00 45,00 50,00

Subvencionirano vozovnico za mestni promet Jesenice, Kranj, Novo Mesto, Koper in Murska Sobota upravičenec pridobi pri izvajalcu mestnega prometa.

 

 

Imate še kaj dodatnih vprašanj?

Več informacij o subvencioniranih vozovnicah IJPP si lahko preberete v rubriki pogosta vprašanja ali na portalu www.ijpp.si.

Vse o uporabi vozovnice IJPP si lahko preberete v Navodilu o izdaji in uporabi subvencionirane vozovnice IJPP.

 

Vsa vprašanja, ki so povezana z uporabo storitve IJPP, lahko naslovite na nov poštni predal Ministrstva za infrastrukturo:

mzi.ijpp-info(@)gov.si.
V kolikor vas zanimajo informacije o voznih redih, cenah in dodatnih ponudbah informacije lahko dobite na vaših prodajnih mestih ali pa nam pišite po e-pošti info@arriva.si ali tel. št. 090 74 11*.

 

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

 

 

Arriva Slovenija

 

 

*Cena za klice iz Telekomovega omrežja je 0,4172 EUR/klic, ceno za klice iz drugih omrežij določajo drugi operaterji.

 

 

Pomembne prednosti IJPP

IJPP je kratica za integrirani javni potniški promet, s katerim Ministrstvo za infrastrukturo RS v sistem javnega potniškega prevoza v Sloveniji uvaja enotno vozovnico v obliki brezstične pametne kartice. Gre za projekt, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Glavna prednost enotne vozovnice je izdaja in uporaba vozovnice brez predhodne izbire prevoznika, pri čemer potnik le določi relacijo ali cono potovanja na območju izbranega mestnega prometa. Enotna vozovnica velja za prevoz z medkrajevnim avtobusom, vlakom ter mestnim prometom v Ljubljani in Mariboru. Pomembna prednost je tudi to, da lahko na območju mestnega pometa potnik z mestno vozovnico poleg vozil mestnega prevoznika uporablja tudi avtobuse in vlake v medkrajevnem prometu, kadar ustavljajo na tem območju.

 

NAJPOMEMBNEJŠE BLIŽNJICE:

E-vloga za izdajo subvencionirane vozovnice IJPP

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice IJPP

Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja

Navodilu o izdaji in uporabi subvencionirane vozovnice IJPP

IJPP prodajna mesta

Več novic Pojdi nazaj

Novice

Spremenjen vozni red Arriva Express linije Ljubljana-Trst-Ljubljana

11.12.2018

Obveščamo vas, da Arriva Express linija Ljubljana-Trst-Ljubljana od 12. 12. 2018 naprej obratuje po spremenjenem, izven sezonskem voznem redu.
Več o tem

Praznični delovni čas prodajnega mesta na avtobusni postaji Novo mesto

11.12.2018

Obveščamo vas, da bo blagajna na avtobusni postaji Novo mesto med prazniki obratovala s skrajšanim delovnim časom.
Več o tem

Obvestilo o popolni zapori ceste na relaciji Sp.Jakobski Dol K. – Jurovski Dol

07.12.2018

Obveščamo vas, da bo zaradi gradbenih del na območju Spodnjega Jakobskega Dola prišlo do spremembe pri izvajanju linij.
Več o tem