Kontrola in popravilo tahografov | Arriva

Kontrola in popravilo tahografov

Tahograf_1Laboratorij za tahografe izvaja kontrolo zakonskih meril – nadzornih  naprav za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu – tahografov, kontrolo omejevalcev hitrosti ter vgradnjo in popravilo tahografov in sklopov povezanih z njimi.

Pri tem upošteva določila zakona o meroslovju, določila podzakonskih aktov, pravila urada za meroslovje,  pravila akreditacijskega organa -SA, dokumentacijo sistema kakovosti laboratorija, ki je usklajena z zahtevami standarda SIST SIST EN ISO/IEC 17020:2004 tip C in tehnična navodila, ki so jih izdali proizvajalci tahografskih naprav.

Pri strokovnem odločanju v zvezi z kontrolo je laboratorij popolnoma neodvisen in je zagotovljena nepristranost in poštenost pri delu, ter spoštovanje zaupnosti podatkov in nedotakljivost lastnine strank.

Kontrolo meril (tahografov)  izvajamo znotraj tehniškega obsega akreditacije, pridobljene pri Slovenski akreditaciji (SA). Poročilo o kontroli, ki ga laboratorij izda na osnovi pridobljene akreditacije, vsebuje logotip akreditacijskega organa. Poleg merilnih rezultatov vsebuje poročilo o kontroli ugotovitev o ustreznosti merila z meroslovnimi in tehničnimi zahtevami opredeljenimi v podzakonskem aktu.

Laboratorij kontrolira vse tipe tahografskih naprav in omejevalcev hitrosti, ki so tipsko odobreni v Sloveniji.

Laboratorij izvaja kontrolo, popravilo in vgradnjo tahografov in njihovih sklopov naslednjih proizvajalcev:

 

  • SIEMENS VDO (Kienzle) – Kontrola      tahografov serij 1311 – 1324 – Aktiviranje in kontrola digitalnega      tahografa DTCO 1381  Popravilo tahografov serij 1311 – 1318 –      Vgradnja tahografov serij 131 – 1381 – Popravilo sklopov (vretena – zajle,      kotni prenosi, dajalci impulzov,…)

 

  • Stoneridge Electronics (Veeder Root) Kontrola tahografov serij 2400 – 8400 – Aktiviranje in      kontrola digitalnega tahografa SE 5000  vgradnja tahografov      serij 2400 /- 8400  Popravilo tahografov serij 8400 –      Popravilo sklopov (vretena – zajle, kotni prenosi, dajalci impulzov,…)

 

  • Motometer – Kontrolo tahografov EGK 100 – Popravilo sklopov (vretena – zajle, kotni prenosi, dajalci impulzov,…)