Tahografi | Arriva

Tahografi

Tahograf (nadzorna naprava) je vgrajena v cestna vozila in je namenjena avtomatskemu ali polavtomatskemu prikazu in zapisu podatkov o gibanju vozila in dela voznikov.

Na teh straneh bi vam želeli predstaviti področje, ki se nanaša na tahograf in vse, kar je povezano z njim. Tako lahko v nadaljevanju najdete opise tahografov in njihovih sklopov, zakonodajo, ki se nanaša na to področje kot tudi druge koristne informacije in nasvete.

Opis tahografov

Tahografe ločimo glede na način zapisa podatkov o aktivnostih voznika. Tako poznamo 2 vrsti tahografov:

Analogni tahograf, ki uporablja analogni zapis na papirnate tahografske zapisne vložke (diagramske ploščice). Sistem analognega tahografa sestavlja tahograf in pogon le-tega, ki je lahko speljan preko gibljive gredi (zajle) ali preko senzorja gibanja (dajalca impulzov). Analogna oprema je vgrajena v vozilo in beleži aktivnosti voznika in vozila, kot so hitrost, prevožena pot in voznikove dejavnosti (delovni čas voznika). Vse te podatke zapisuje na diagramsko ploščico za obdobje 24 ur.

Digitalni tahograf, ki zapisuje aktivnosti v digitalni obliki na pomnilniške kartice, ki s svojim izgledom najbolj spominjajo na kreditne kartice. Sistem se sestoji iz digitalne snemalne opreme, senzorja gibanja in pomnilniške kartice.Digitalna snemalna oprema je nameščena na motorno vozilo in zapisuje vse podatke o vozilu in aktivnostih voznika v elektronski obliki in jih hrani eno leto.

Snemalno – zapisovalna oprema v vozilu omogoča naslednje funkcije: – beleženje časa vožnje, dela in počitka za voznika/sovoznika, – beleženje hitrosti in prevožene poti, – hrambo specifičnih parametrov kot so različni dogodki (prekoračitev hitrosti, izvlečenje kartice, obrati motorja, …) kot tudi podatkov o kontrolnih in kalibracijskih aktivnostih.

Pomnilniške (tahograf) kartice Pomnilniške kartice so narejene iz plastike in vsebujejo čip. Tahografske kartice bodo omogočale identifikacijo imetnika kartice na osnovi zapisovalne opreme ter prenos in shranjevanje tako zbranih podatkov. Tahografska kartica je lahko:

– Voznikova kartica,  je namenjena profesionalnim voznikom. Kartica identificira voznika, zagotavlja da podatki o opravljeni vožnji, ki se beležijo na enoti ustrezajo identiteti voznika ter beleži sleherno aktivnost voznika. Voznikova kartica ima veljavnost pet let.

Kartica podjetja,  je namenjena lastniku, upravljavcu ali imetniku vozila, ki poseduje zapisovalno opremo. Identificira podjetje in omogoča le-temu dostop do vseh podatkov v vozilih, ki jih to podjetje potrebuje za prikazovanje, prenos ali tiskanje datotek ter za zaklepanje podatkov s ciljem preprečitve dostopa do njih drugim podjetjem. Kartica podjetja ima veljavnost pet let.

– Kartica nadzornega organa,  je namenjena državnemu organu, pristojnemu za izvajanje kontrole. Kontrolna kartica identificira kontrolni organ ter po možnosti uradnika zadolženega za kontrolo ter omogoča pristop do podatkov, ki so shranjeni v zapisovalni opremi, v vozilih ali na identifikacijskih karticah voznika z namenom odčitavanja, tiskanja in/ali prenašanja datotek. Kartica nadzornega organa ima veljavo dve leti.

– Kartica delavnice, je namenjena proizvajalcem opreme za zapisovanje podatkov, monterjem, proizvajalcem vozil ali delavnicam, ki so pooblaščene s strani države članice EU. Kartica preizkuševališča identificira pooblaščenega imetnika kartice in omogoča preizkus, kalibracijo in/ali prenašanje podatkov iz zapisovalne naprave in ima veljavnost eno leto. Za več informacij ali pridobitev pomnilniške kartice se obrnite na proizvajalca omenjene opreme www.cetis.si