Zgodovina | Arriva

Zgodovina

Zgodovina_1968 V letu 1968 se je na podlagi zahteve o obvezni vgradnji kronotahografov v vozila nad 7.5 t nosilnosti vršila vgradnja tahografskih naprav v avtobuse locirane v Mariboru, Ptuju in Murski Soboti.

Naslednje leto smo pričeli s servisiranjem  tahografskih aparatov Kienzle.

 1972 Leta 1972 je podpisana pogodba z Unikomerc Zagreb – generalnim zastopnikom proizvajalca Kienzle za vgradnjo in servisiranjem tahografskih naprav v vozila. Sledi šolanje kadra v ZRN pri proizvajalcu Kienzle.

 1988 1988 leta smo pridobili odločbo po 46. členu  Zakona o merskih enotah in merilih, (Ur.l. SFRJ , št. 9/84 in 59/86) za pregled kronotahografov.

1989 leta pa je odločba po 46. členu zamenjana z odločbo po 57. členu istega zakona.

 

Zgodovina_21995 Leta 1995 je podpisana pogodba med Tahografi Ptuj kot zastopnikom proizvajalca in Certus Maribor, ki se nanaša na vgradnjo in servisiranje tahografskih naprav proizvajalca Kienzle.
Leta 1995 je USM nadomestil odločbo iz leta 1989 z novo odločbo št. L-57-10.

 Med letom 1993 in 1995 smo pri MIRS (urad za meroslovje) sodelovali v strokovni meroslovni komisiji za pripravo podzakonskih aktov za merila za vozila.

 1997 Leta 1997 je podpisana pogodba med Auto-konzaltingom kot zastopnikom proizvajalca in Certus Maribor, ki se nanaša na vgradnjo in servisiranje tahografskih naprav proizvajalca Veeder-Root.

 2001 Pridobitev akreditacijske listine, s čimer se iskazuje in zagotavlja izpolnjevanje zahtev standarda kakovosti SIST EN 45004.

 2002 Podelitev odločbe o imenovanju za izvajanje overitev nadzornih naprav za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahografi) zap, št.: 2/2002 s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

 2006 Podelitev odločbe o odobritvi delavnice za opravljanje storitev povezanih s digitalnimi tahografi.