Naše poslovno vodilo | Arriva

Naše poslovno vodilo

Omogočamo in nudimo izvajanje storitev s področja tahografov, storitev s področja tarifnih sistemov in ostalih storitev na dogovorjenih osnovah in na inovativen, zanesljiv in cenovno ugoden način.

Prizadevamo si biti najboljša izbira za naše stranke, zaposlene delavce in delničarje.

Naše poslanstvo

servis tahografovTemeljno poslanstvo  laboratorija za tahografe je omogočati celovite in zanesljive storitve kontrole, zagotavljati nepristranska in neodvisna strokovna mnenja ter zadovoljevati potrebe svojih naročnikov.

Kontrolo, overjanje tahografov  opravlja po standardnih  metodah, predpisanih v nacionalnih, mednarodnih in drugih standardih, specifikacijah in tehničnih predpisih.

Laboratorij deluje v skladu z določili sistema kakovosti, ki je usklajen z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2004 tip C,  z navodili Slovenske akreditacije in pravili urada za meroslovje.

Naša vizija

Laboratorij za tahografe bo znan in priznan kot najodločnejši dolgoročni partner. S svojimi kvalitetnimi storitvami bomo nenehno izboljševali in utrjevali naše poslovne odnose s strankami.    Naša prizadevanja bodo presegla pričakovanja.

Naša ambicija

Naša ambicija je postati ena izmed vodilnih družb na področju overjanja in servisiranja tahografskih naprav, kakor tudi na ostalih področjih, ki jih opravlja PME. Prizadevali si bomo, da bomo za naše stranke in zaposlene delavce najboljša izbira tako v sedanjosti kot v prihodnosti.