PME - Laboratorij za tahografe | Arriva

PME - Laboratorij za tahografe

PME_2PME – Laboratorij za tahografe v skulopu družbe Arriva Štajerska d.d. deluje kot neodvisna in nevtralna institucija, ki opravlja svojo dejavnost za notranje kot tudi zunanje naročnike.

 

Laboratorij za tahografe je del PME, ki poleg omenjene dejavnosti vzdrževanja in servisiranje tahografskih naprav opravlja še naslednje storitve:

  • vzdrževanje in servisiranje tarifnega sistema »Prodata«
  • vzdrževanje in servisiranje strojčkov za izdelavo voznih kart »Almex«
  • popravila in vgradnja avdio video sistemov
  • popravila elektronskih sklopov vozil
  • ter kot ponudnik storitev kontrole in overjanja tahografskih naprav  (akreditirana dejavnost) izvaja kontrole omejevalcev hitrosti vozil.
 

Slo.AkreditacijaStoritve laboratorija so po obsegu in po kakovosti v celoti skladne s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2004 tip C in z zahtevami naročnikov.

V PME opravljamo storitve s področja tahografov, skrbimo za tarifni sistem Prodata in Almex, vgrajujemo in vzdržujemo avdio video naprave in elektronske sklope ter samolepilne nalepke.

 

Zakonodajno področje

V skladu z uredbo sveta EGS 3821/85 mora biti tahograf (nadzorna naprava)vgrajen v naslednja vozila:

  • za prevoz blaga, katerih največja dovoljena masa, skupaj z vsakim priklopnikom ali polpriklopnikom, presega 3,5 tone,

  • za prevoz potnikov, ki so zaradi svoje konstrukcije in opreme primerni za prevoz več kot devet oseb, skupaj z voznikom, ter so temu tudi namenjena.

S majem leta 2006 je stopila v veljavo uredba sveta EGS, ki predpisuje vgradnjo digitalnih tahografov v vsa nova vozila. S tem se je temeljito spremenil dosedanji način dela s tahografom, ki je dosedaj temeljil na zapisu dogodkov na diagramsko ploščico, z novimi tahografi pa se bodo dogodki zapisovali v spominske (tahograf) kartice.

V nadaljevanju vam zato v pogled ponujamo zakonodajne dokumente, ki se nanašajo na področje tahografov in dela z njimi (kontrola, kalibracija, delo voznikov,..) kot tudi omejilnikov hitrosti.

 

 

 Druge pomembne povezave

Zgodovina PME

Zgodovina_2V letu 1968 se je na podlagi zahteve o obvezni vgradnji kronotahografov v vozila nad 7.5 t nosilnosti vršila vgradnja tahografskih naprav v avtobuse locirane v Mariboru, Ptuju in Murski Soboti.

Naslednje leto smo pričeli s servisiranjem  tahografskih aparatov Kienzle.

Več o tem

PME - Naše poslovno vodilo

Prizadevamo si biti najboljša izbira za naše stranke, zaposlene delavce in delničarje.

Več o tem