Druge storitve | Arriva

Druge storitve

Sistem Prodata

V DE PME opravljamo vgradnjo in vzdrževanje elektronskega tarifnega sistema proizvajalca Prodata. Prav tako še izvajamo usposabljanje ljudi za delo z omenjenim sistemom in hrambo ter obdelavo podatkov.

Precizna mehanika in elektronika opravlja, z ustrezno strokovno usposobljenim kadrom, storitve tako za interne naročnike (družbe Arriva Štajerska in Arriva Dolenjska in Primorska) kot tudi za zunanje naročnike.

Sistem Prodata sestavljajo:

Validator V2200

Je namenjen registraciji magnetnih vozovnic (prodaja vozovnic pri vozniku, kontrola mesečnih  in vozovnic za število voženj, izpis različnih tipov kart). Validator V2000 je narejen za delo v Validatorekstremnem okolju avtobusa, kar pomeni, da je neobčutljiv na: vibracije, temperaturne spremembe, visokofrekvenčne motnje ter nihanja napajalne napetosti Na zgornjem delu validatorja se nahaja 1-vrstični prikazovalnik, kjer se izpusujejo podatki, kot so datum ura, cena vozovnice, število voženj, itd.. Pod prikazovalnikom se nahaja 11 tipk, ki so namenjene izbiri vrste vozovnice pri prodaji, izbiri funkcij samokontrole validatorja, preverjanju kart. Notranjost validatorja je razdeljena na 2 dela – elektronski, kjer se nahajajo upravljalni, spominski ter napajalni del in mehanskega dela, ki je sestavljen iz kodirnika in čitalca (mehanizem z magnetno glavo) ter zapisovalnika (mehanizem z tiskalno glavo) magnetnih kartic.

Modul M2000

Je namenjen hrambi in prenosu podatkov. Predstavlja vmesni člen med validatorjem, kjer se vrši prodaja in evidentiranje vozovnic ter osebnim računalnikom, ki je namenjen obdelavi in oblikovanje podatkov, potrebnih za samo delovanje validatorja. V modul se nahajajo podatki o prodanih vozovnican, ceni vozovnic, seznam linij, seznam voznikov, ura, datum, itd.. 

Reseptikal R2000

Je namenjen prenosu podatkov iz validatorja V2000 ali osebnega računalnika v modul M2000. Prenos podatkov se vrši brezkontaktno, preko infrardečih komponent. V samem reseptikalu je ležišče, kamor se vstavi modul M2000.

Magnetna kartica

Je papirnate pravokotne oblike, katere glavni sestavni del predstavlja magnetni trak, ki vsebuje zapis o lastnosti kartice. Kartica se lahko uporablja kot običajna vozovnica, ki vsebuje na magnetnem traku podatke o številu voženj, mescu za katerega velja, itd. ali pa kot funkcijska kartica, namenjena za delo voznika z validatorjem (odpiranje izmene, izbira linije, preverjanje,…). V uporabi so vozovnice za 1, 2, 6, 10 in 20 voženj, urne, dnevne, mesečne in letne vozovnice