Družbena odgovornost | Arriva

Družbena odgovornost

111
Področij, na katerih deluje skupina Arriva kot družbeno odgovorno podjetje, je veliko, saj se Arriva zaveda vpetosti v družbeno in naravno okolje. Zato spodbuja gospodarski, socialni in družbeni razvoj vsakega lokalnega okolja, v katerem deluje, ustvarja širše gospodarske in družbene učinke, oblikuje prijazna in urejena okolja za potnike in zaposlene ter povečuje kakovost ponudbe storitev. Prizadevamo si tudi za izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, gospodarno ravnanje in racionalno rabo energije, surovin in drugih naravnih virov. V Arrivi verjamemo, da poslovni uspeh podjetja temelji na ekonomski racionalnosti, uravnoteženem razvoju in vpetosti v naravno in družbeno okolje, in da družbena odgovornost pomeni ne le konkurenčno prednost, ampak enega od elementov nadaljnjega razvoja skupine Arriva.

 

Skrb za potnike

Fotolia_83039299_1_Subscription_Monthly_XXLPri Arrivi nam je varnost in kakovost izrednega pomena, zato nad kakovostjo naših storitev budno bedimo, varnost pa postavljamo v središče vsega kar počnemo.

 Preberite več

Varstvo okolja

DestinationGreenPri Arrivi se zavedamo pomena zmanjševanja vplivov posla na okolje, zato že vrsto let preoblikujemo naše procese in storitve okolju prijaznejše.

 Preberite več

Skrb za zaposlene

Fotolia_59145870_Subscription_Monthly_XXLSkupaj smo Arriva zaposlenim, pa tudi kandidatom za zaposlitev v Arrivi opisuje, kar v okviru skrbi za zaposlene ponuja skupina Arriva. 

 Preberite več

Sponzorstva in donacije

RadiDelamoDobroKot družbeno odgovorno podjetje, ki se zaveda vpetosti v širše družbeno in naravno okolje, želimo prispevati k višji kakovosti življenja in razvoju tako na lokalni kot vseslovenski ravni.

 Preberite več

Skladnost poslovanja

Fotolia_32747720_Subscription_Monthly_MV Arrivi podpiramo kulturo odprtosti in s tem dajemo možnost vsem, da nam zaupno prijavijo pomisleke in opažanja glede netransparentnega poslovanja ali spornih poslovnih praks. Kot pošten, zaupanja vreden poslovni partner imamo cilj preprečiti morebitne kršitve, še preden se zgodijo. Skladnost poslovanja je zato bistven del sistema upravljanja s tveganji skupine Arriva. 

Preberite več