Arriva Kam-Bus | Arriva

Arriva Kam-Bus

thumb5 (10)Podjetje Arriva Kam-Bus je je pomemben avtobusni prevoznik na območju Kamnika in širše okolice ter glavnega mesta in okolice. Ponuja in opravlja vse dejavnosti in storitve, ki so vezane na prevoz potnikov:

 

  • medkrajevni promet med mesti v notranjosti države;
  • šolske prevoze za naročnike;
  • mednarodni promet s sosednjima državama Italijo in Hrvaško;
  • turistične prevoze po željah strank.

 

Zgodovina

Ljubljana transport, v Kamniku pa je deloval obrat z dvanajstimi avtobusi.

 

Po združitvi Delavnice Rode in Avtomehanične delavnice v Kamniku, se avtobusi niso več dnevno vračali v ljubljanske garaže, pač pa se je servisna dejavnost izvajala v sklopu Obrata Kamnik.

 

Zaradi prilagajanja zakonodaji in družbeni ureditvi je naše podjetje do danes večkrat spremenilo ime, od leta 1992 pa poslujemo pod sedanjim imenom. Najprej smo bili družba z omejeno odgovornostjo, od leta 1995 pa smo v sodnem registru vpisani kot delniška družba.

 

 

19. 11. 2015 je družba Arriva Kam-Bus postala del mednarodne skupine Arriva, Deutsche Bahn.

 

Osebna izkaznica

Naziv podjetja: Arriva Kam-Bus, družba za prevoz potnikov, d.o.o. 

Skrajšan naziv podjetja: Arriva Kam-Bus d.o.o. 

Sedež: Perovo 30, 1241 Kamnik 

Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo 

Transakcijski račun: 03103-1008566959 odprt pri SKB D.D. 

Davčna številka:  SI83902210 

Matična številka:  5544378000 

Osnovni kapital:  617.768,00nbsp;EUR 

Številka registrskega vložka:: 1/14498/00 

Glavna dejavnost podjetja: 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet 

Katalog informacij javnega značaja