Arriva Dolenjska in Primorska | Arriva

Arriva Dolenjska in Primorska

thumb5 (10)Podjetje Arriva Dolenjska in Primorska je glavni avtobusni prevoznik na območju Dolenjske in Primorske regije ter glavnega mesta in okolice. Ponuja in opravlja vse dejavnosti in storitve, ki so vezane na prevoz potnikov:

  • mestni promet v mestih Koper in Piran ter Novo Mesto;
  • medkrajevni promet med obmorskimi mesti in mesti v notranjosti države;
  • mednarodni promet s sosednjima državama Italijo in Hrvaško;
  • turistične prevoze po željah strank.

Katalog informacij javnega značaja

Osebna izkaznica

Naziv podjetja: Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.o.o. 

Skrajšan naziv podjetja: Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. 

Sedež: Kolodvorska 11, 6000 Koper 

Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo 

Transakcijski račun: 03135-1000007275 (SKB BANKA D.D. LJUBLJANA) 

Davčna številka: SI68738196 

Matična številka: 5352657 

Osnovni kapital: 4.028.115,00 EUR 

Datum vpisa pri registrirnem organu: 25.04.1990 

Glavna dejavnost podjetja: 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet