Arriva Alpetour | Arriva

Arriva Alpetour

AlpArriva Alpetour je družba z izrazito močnim razvojnim potencialom ter inovativno naravnanim opravljanjem storitev na vseh svojih programskih področjih. Družba ima locirano storitveno dejavnost v večjih krajih po Gorenjski,  upravno administrativne službe pa v centru Kranja.

 

Arriva Alpetour je s svojo osnovno dejavnostjo medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa  največji prevoznik na območju Gorenjske.

 

Prav tako visok tržni delež dosega z dejavnostjo občasnih prevozov in turistično dejavnostjo, kjer širi poslovalnično mrežo tudi izven meja gorenjske regije.

 

Obenem z dvema delavnicama za popravilo in vzdrževanje težkih vozil, ki sta obenem tudi pooblaščena servisa za tovorna vozila IVECO, uspešno in kvalitetno opravlja storitve za lastni vozni park in zunanje stranke.

 

Arriva Alpetour je del mednarodne skupine Arriva, Deutsche Bahn.

 

Več informacij na www.arriva.si

.

Zgodovina

Nastanek današnje družbe Arriva Alpetour sega v leto 1947, ko so 17. julija ustanovili Mestno avtopodjetje Škofja Loka, 9. decembra pa Mestno avtoprevozništvo Kranj. Obe podjetji sta sprva opravljali dejavnosti izključno za lokalne potrebe in nato širili svoje delovanje in dejavnosti v turizem. Tako se je škofjeloški del bodočega Arriva Alpetoura kasneje imenoval Združeno turistično, gostinsko in prometno podjetje Transturist, ki sta mu pripadali tudi mehanični delavnici v Škofji Loki in na Bledu ter gondolska žičnica na Voglu.

 

Mestno avtoprevozništvo Kranj je leta 1968 postalo Turistično prometno podjetje Creina Kranj. Tega leta so pričeli graditi Hotel v Kranju in prevzeli žičnice na Krvavcu.

 

Do združitve podjetij je prišlo 1. januarja 1975. Nastala je delovna organizacija Alpetour Škofja Loka, leto kasneje organizirano kot sestavljena organizacija (SOZD).

 

1. januarja 1990 se je takratni TOZD Potniški promet kot glavni nosilec razvoja sestavljene organizacije preoblikoval v podjetje Alpetour Potovalna agencija, k njej se je čez leto in pol pripojil še del podjetja Remont, in sicer vzdrževalni obrati na Primskovem. Do konca leta 1997 se je dokončno lastninsko preoblikovalo v delniško družbo.

 

Družba je 26.10.1999 s pogodbo o nakupu delnic pridobila prvi 19,46% delež Integrala AP Tržič d.d. in ga s posameznimi nakupi do 17.7.2007 povečala na skupaj 66,08%.

 

V mesecu novembru 2005 je družba podpisala pogodbo o poenostavljeni pripojitvi delniških družb z družbo INTEGRAL, prevozi, turizem, prodaja vozil in servisi d.d. Jesenice ter jo 1.3.2006 tudi dejansko pripojila in kot univerzalna pravna naslednica vstopila v vsa pravna razmerja prevzete družbe.

 

V mesecu decembru 2005 je bila na lokaciji bivšega Integrala Jesenice d.d. v sodni register vpisana še nova družba INTEGRAL AVTO prodaja vozil in servisi d.o.o., ki je v 100% lasti Alpetour Potovalne agencije d.d.

 

25.1.2008 je po sklenitvi pogodbe o stvarnem vložku z MODRO LINIJO HOLDING d.d., Arriva Alpetour pridobil tudi 100% delež v družbi KAM-BUS Družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil .d.d. Kamnik.

 

Družba je 12.5.2006 pridobila Certifikat sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 za področje servisiranja gospodarskih vozi in zaradi izdaje novega standarda ISO 9001:2008 v letu 2009 pridobila nov certifikat.

 

V letu 2009 se je obseg certificiranja sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008 razširili tudi na ostala področja v podjetju kot so: prevoz potnikov, potovalna agencija in organizator potovanj, servisiranje gospodarskih vozil.

 

Obenem je družba od 2.4.2007 dalje akreditirana kot kontrolni organ za tahografe po standardu SIST EN ISO/IEC 17020:2004 tip C.

 

19. 11. 2015 je družba Arriva Alpetour postala del mednarodne skupine Arriva, Deutsche Bahn.

Osebna izkaznica

Naziv podjetja: 

Arriva Alpetour d.o.o.

Sedež: 4000 Kranj, Mirka Vadnova 8

Transakcijski račun:

SKB banka: 03126-1001008756

Davčna številka: 24010383

Matična številka: 5097053

Vložna številka: 1/00732/00

Osnovni kapital: 3.750.859,87 EUR

Glavna dejavnost podjetja:

49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet 

Direktor: Bo Erik Stig Karlsson

Spletna stran: www.ariva.si

 Katalog informacij javnega značaja

Skupina Arriva Alpetour

V Skupino Arriva Alpetour  spadajo poleg obvladajoče družbe Arriva Alpetour d.o.o. tudi odvisne družbe:

 

INTEGRAL AVTO D.O.O. JESENICE

Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice

Več na www.integral-avto.si

 

 

Arriva Kam-Bus, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

Perovo 30, 1241 Kamnik

Več na www.arriva.si 

 Katalog informacij javnega značaja