Skupina Arriva Slovenija | Arriva

Skupina Arriva Slovenija

Dobrodošli na spletnih straneh skupine Arriva Slovenija.

251223_5

Skupina Arriva Slovenija je največja skupina avtobusnih podjetij v Sloveniji, ki opravlja transportne storitve prevoza potnikov za mestna, primestna in medmestna področja, kot tudi transportne storitve po naročilu in za različne institucije. Prav tako visok tržni delež dosega s turistično dejavnostjo.

Skupina zaposluje 975 ljudi, ki upravljajo 545 vozili. Deluje v skoraj vseh večjih mestih v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Novo mesto, Ptuj, Piran, Il.BIstrica, Sl. Bistrica, Portorož) in jih medsebojno povezuje. Skupina opravlja tudi prevoz potnikov na mednarodnih linijah, predvsem z Italijo in Avstrijo ter z Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Srbijo.

Naša osnovna načela

NL-2012-movingbendybusonroad.JPGPoslovno vodilo

Ponujamo upravljanje potniškega prometa na pogodbeni osnovi in sicer na inovativen, zanesljiv in stroškovno učinkovit način. Stremimo za tem, da bi bili najboljša izbira za stranke, zaposlene in delničarje.

Poslanstvo

Promocija in uresničevanje strokovnih rešitev za zahteve javnega prometa.

Vizija

Arriva naj postane najboljši dolgoročni partner, ki izboljšuje mobilnost in privablja potnike s svojimi storitvami,  ki presegajo pričakovanja.

Ambicija

Naša ambicija je postati vodilna mednarodna družba, ki nudi storitve regionalnega in mestnega javnega prevoza kot tudi druge oblike prevoza potnikov. Močno si prizadevamo, da bomo za naše stranke, potnike in zaposlene delavce najboljša izbira tako v sedanjosti kot v prihodnosti.

Naša naloga je, da zagotavljamo in izvajamo javni prevoz za vse ljudi, ki živijo na področjih, kjer delujemo. Rezultat tega je živahna, gibljiva in učinkovita infrastruktura.

Politika ravnanja z okoljem

thumb5Skupina Arriva Slovenija opravlja dejavnost javnega transporta tako, da prevzema odgovornost za svoje potnike in okolje. Cilj družbe Arriva Slovenija je biti najbolj ekološko osveščeno podjetje na področju javnega transporta v Sloveniji.

Naši načrti in cilji vključujejo programe za izboljšanje sistema ravnanja z okoljem in uvajanje procesov za preprečevanje onesnaženja ter preprečevanja škodljivih vplivov na okolje.

 

Aktivnosti skupine Arriva Slovenija za preprečevanje onesnaženja okolja / glavni cilji:

*Izboljšanja, ki so osredotočena na ciljne skupine: gorivo, kemikalije, voda, energija in ravnanje z odpadnimi materiali. To vodi k zmanjšani porabi in manj obremenjuje okolje.

*Osredotočanje na nadalnje ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih o pomembnosti ohranitve narave z namenom zagotavljanja udeležbe in angažiranosti pri procesih za preprečevanje onesnaženja okolja.

*Poslovne aktivnosti našega podjetja izvajamo v okviru zahtev veljavne zakonodaje ter drugih zahtev kakovosti storitev za preprečevanje onesnaževanja okolja.

Prizadevamo si, da je odgovoren odnos do okolja primerno vključen v vse naše dejavnosti ter vemo, da je to tudi pogoj za dolgoročno konkurenčno prednost podjetja.

Naše vrednote

Naše vrednote

Mednarodna moč in izkušnje

AB-100908-CB-mechanicsdirtyhands.jpgArriva je eden največjih ponudnikov storitev na področju potniškega prometa v Evropi. Z našimi avtobusi, vlaki in tramvaji vsako leto prepeljemo 2,2 milijarde potnikov.

Naše izkušnje izhajajo iz opravljanja prevozov tako v mestnih naseljih, kakor tudi v manj naseljenih področjih ter v različnih deželah in kulturah. Prav tako prilagajamo naše storitve različnim prevoznim potrebam. Naša moč je tudi v sposobnosti medsebojnih izmenjav izkušenj in strokovnih znanj.

Obsežne in mednarodne izkušnje so temelj naše uspešnosti, ko se lotevamo novih nalog, novih destinacij in novih potnikov.