Pravice potnikov | Arriva

Pravice potnikov v avtobusnem prevozu

 Eko vožnja & brezplačni internet za naše potnike.

Uredba 181/2011 je bila objavljena 28. februarja 2011, njene določbe pa so zečele veljati 1. marca 2013.

Uredba v celoti velja za prevoze na dolge razdalje (tj. več kot 250 km), medtem ko za vse prevoze, vključno s tistimi na kratke razdalje, veljajo le nekatere od njenih določb.

 

Nove pravice, ki veljajo za prevoze na dolge razdalje (tj. več kot 250 km) med drugim vključujejo:

 • ustrezno pomoč (na primer prigrizke, obroke, osvežilne pijače in po potrebi nastanitev v hotelu za največ dve noči v skupnem znesku 80 EUR na noč, razen v primeru težkih vremenskih razmer ali večjih naravnih nesreč) v primerih odpovedi ali po več kot 90-minutni zamudi, če potovanje traja več kot tri ure;
 • zagotovljeno vračilo ali preusmeritev v primeru čezmernih rezervacij ali v primeru odpovedi ali po zamudi, daljši od 120 minut glede na predvideni čas odhoda;
 • odškodnino v višini 50 % cene vozovnice v primeru zamude, daljše od 120 minut glede na predvideni čas odhoda, odpovedi potovanja in če prevoznik potniku ne ponudi bodisi preusmeritve bodisi vračila;
 • informacije, kadar je prevoz odpovedan ali bo imel odhod zamudo;
 • zaščito potnikov v primeru smrti, poškodbe, izgube ali oškodovanja zaradi prometnih nesreč, zlasti v zvezi s takojšnjimi praktičnimi potrebami v primeru nesreče (vključno z nastanitvijo v hotelu za največ dve noči v skupnem znesku 80 EUR na noč);
 • posebno brezplačno pomoč za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo na postajah in vozilih ter po potrebi brezplačen prevoz za osebe, ki spremljajo potnike.

 

Poleg tega bodo za vse prevoze veljale naslednje pravice (vključno s prevozi, krajšimi od 250 km):

 • prepoved diskriminacije glede tarif in pogodbenih pogojev za potnike, ki temelji – neposredno ali posredno – na nacionalnosti;
 • nediskriminatorna obravnava invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo ter denarna odškodnina za izgubo ali poškodbo njihove opreme za pomoč pri gibanju v primeru nesreče;
 • minimalna pravila v zvezi z informacijami o potovanju za vse potnike pred in med potovanjem ter splošnimi informacijami o njihovih pravicah na postajah in na spletu; kadar je to mogoče, bodo te informacije na zahtevo na voljo v dostopnih oblikah, namenjenih prav osebam z omejeno mobilnostjo;
 • mehanizem za obravnavo pritožb, ki ga vzpostavijo prevozniki in je na voljo vsem potnikom;
 • neodvisni nacionalni organi v vsaki državi članici, pooblaščeni za izvajanje te uredbe in po potrebi izrekanje kazni.

Za dodatne informacije

INFO center

Informacijski center skupine Arriva Slovenija

Telefon: 090 74 11

info

(Cena za klice iz Telekomovega omrežja je 0,4172 EUR/klic, ceno za klice iz drugih omrežij določajo drugi operaterji.)

Kot vir informacij informatorjem služijo lastne, redno posodobljene baze podatkov ter spletne strani poslovnih partnerjev.

Informacije so vam na voljo od 06:00 do 18:00 ure od ponedeljka do petka, v soboto, nedeljo in ob praznikih je INFO center zaprt.

Z veseljem vas informiramo tudi na lokaciji INFO Centra, to je na Mlinski ulici 28 v Mariboru.