Cenik mestni promet Piran | Arriva

Mestni promet Piran

 

ZA PREVOZ V JAVNEM MESTNEM LINIJSKEM AVTOBUSNEM PROMETU PIRAN / PER TRANSPORTO NELLE LINEE URBANE DEL COMUNE DI PIRANO

 

20.4.2018: OBVESTILO/AVVISO: Nov cenik v mestnem in primestnem prometu Piran

 

 

CENIK

 

MESTNI PROMET

 • Plačilo z gotovino pri vozniku

1,50 EUR

 • Predprodaja  

0,60 EUR

 • Mesečna vozovnica

7,00 EUR

 

PRIMESTNI PROMET

 • Plačilo z gotovino pri vozniku        

1,00 EUR

 • Mesečna vozovnica  

7,00 EUR

 

ENOTNA MESTNA KARTICA PIRAN

 • polnitev dobroimetja              

do 50,00 EUR

 

UPRAVIČENCI DO NAKUPA MESEČNE VOZOVNICE PO CENI 7,00 EUR SO:

 • občani s stalnim in/ali začasnim prebivališčem v občini Piran,
 • učenci, dijaki in študentje, ki se šolajo v eni od šol na območju občine Piran in se na začetku šolskega leta oziroma pri prvem nakupu mesečne vozovnice izkažejo s potrdilom o šolanju.

Vse vozovnice, kupljene pred zamenjavo cen, lahko potniki izkoristijo do izteka njihove veljavnosti.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

 

 

INFORMAZIONE PER GLI UTENTI DEI TRASPORTI PUBBLICI NEL COMUNE DI PIRANO

Nel Comune di Pirano dal 1o luglio 2012 in poi nei trasporti urbani ed extraurbani entreranno in vigore i nuovi prezzi dei biglietti di trasporto. 

TRASPORTI URBANI  

 • Pagamento in contanti al conducente                         

1,50 EUR

 • Acquisto presso i chioschi o alla stazione di Lucia

0,60 EUR

 • Biglietto mensile – tessera

7,00 EUR

 TRASPORTI EXTRAURBANI  

 • Pagamento in contanti al conducente

1,00 EUR

 • Biglietto mensile – tessera

7,00 EUR

 SMART CARD TRASPORTI URBANI  

 • Ricaricare il credito              

fino a 50,00 EUR

 

POSSONO ACQUISTARE I BIGLIETTI MENSILI – LE TESSERE AL PREZZO DI 7,00 EUR: 

 • i cittadini con residenza fissa o temporanea nel comprensorio del Comune di Pirano,
 • gli alunni e gli studenti che frequentano uno degli istituti dell’educazione (scuola elementare / scuola secondaria / facoltà) avente i locali nel Comune di Pirano e che all’inizio dell’anno accademico oppure al primo acquisto del biglietto mensile dimostrano con l’adeguato certificato la frequentazione dell’istituto.

Tutti i biglietti acquistati prima del nuovo listino prezzi possono essere utilizzati fino alla loro durata. 

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

INFO center

Informacijski center skupine Arriva Slovenija

Telefon: 090 74 11

info

(Cena za klice iz Telekomovega omrežja je 0,4172 EUR/klic, ceno za klice iz drugih omrežij določajo drugi operaterji.)

Kot vir informacij informatorjem služijo lastne, redno posodobljene baze podatkov ter spletne strani poslovnih partnerjev.

Informacije so vam na voljo od 06:00 do 18:00 ure od ponedeljka do petka, v soboto, nedeljo in ob praznikih je INFO center zaprt.

Z veseljem vas informiramo tudi na lokaciji INFO Centra, to je na Mlinski ulici 28 v Mariboru.

Vozni redi

MT-2011-CB-trialbusinMedinaMestni promet Piran

Aktualni vozni redi v mestnem prometu Piran.

 Vozni redi

Podajna mesta

Nakup in polnjenje enotne mestne kartice Piran?

nalepkaNič lažjega. Eno od mnogih prodajnih mest je gotovo tudi v vaši bližini.

 Prodajna mesta enotne mestne kartice Piran