Javna naročila | Arriva

JAVNA NAROČILA

Javno naročilo zavarovalnih storitev za zavarovanje motornih vozil JN 2017/05

 

Rok oddaje: 9. 11. 2017

 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

 ESPD obrazec