(Slovenščina) Obvestilo o spremembi pomembnih deležev družbe Arriva Štajerska d.d. - Arriva

(Slovenščina) Obvestilo o spremembi pomembnih deležev družbe Arriva Štajerska d.d.

09.01.2017

(Slovenščina) V skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Arriva Štajerska d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

»Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov Arriva Štajerska d.d. Ljubljana objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, kot izhaja iz priloženega obrazca.«

 

 OBRAZEC ZA OBVEŠČANJE O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV 

 

Arriva Štajerska d.d.

More News Go Back

News

(Slovenščina) OBVESTILO/AVVISO: Preusmeritev prometa zaradi pustne povorke

24.02.2017

(Slovenščina) Obveščamo vas, da bo zaradi pustne povorke dne 26.2.2017 med 13.00 in 14.30 uro avtobusi promet na relaciji Lucija TPC-Portorož-Lucija TPC preusmerjen preko Valete. / Vi avvisiamo che a causa del corteo carnevale il 26.2.2017 dalle ore 13.00 alle ore 14.30 verrà modificato il transito del trasporto urbano e suburbano sulla linea Lucia TPC – Portorose – Lucia TPC.
More

(Slovenščina) Sprememba poteka izvajanja avtobusnega prometa na relaciji Radovljica-AC-Ljubljana

23.02.2017

(Slovenščina) Obveščamo vas, da od 6.3.2017 naprej, ob 6:00 iz Radovljice preko Nakla (6:17), po avtocesti do Ljubljane, vozi avtobus, ki prihaja iz Bohinja (Arriva).
More

(Slovenščina) Spremenjen delovni čas prodajnih mest družbe Arriva Štajerska

22.02.2017

(Slovenščina) Obveščamo vas o spremembi delovnega časa prodajnih mest družbe Arriva Štajerska.
More